Ze vertonen een desolate aanblik, de lege én (te) lage kelders onder wat vroeger zaal de Brouckere heette en nu al een tijdje Club de B is. Leen Devacht (64), de pionier van Minnestreel en tot aan haar pensioen in 2016 de draaischijf van de potterie in het ondergrondse atelier, zal toch wel even schrikken als ze haar kindje zo verlaten aanschouwt. Al moet ze ook wel beseffen dat de nieuwe locatie in 't Centrum ruimer en handiger is en naar de toekomst toe meer perspectieven biedt. Plus: brandveiliger is. Want dat was een van de belangrijkste argumenten om de creatieve kelders te verlaten.
...

Ze vertonen een desolate aanblik, de lege én (te) lage kelders onder wat vroeger zaal de Brouckere heette en nu al een tijdje Club de B is. Leen Devacht (64), de pionier van Minnestreel en tot aan haar pensioen in 2016 de draaischijf van de potterie in het ondergrondse atelier, zal toch wel even schrikken als ze haar kindje zo verlaten aanschouwt. Al moet ze ook wel beseffen dat de nieuwe locatie in 't Centrum ruimer en handiger is en naar de toekomst toe meer perspectieven biedt. Plus: brandveiliger is. Want dat was een van de belangrijkste argumenten om de creatieve kelders te verlaten.Nic Kindt (63) uit de Ernest Claeslaan is de atelierverantwoordelijke voor de vrije en functionele keramiek van Vorming TIC Rembert. Ze heeft de voorbije week keihard gewerkt voor de verhuizing van alle spullen. "Al is dit zeker niet het labeur van mij alleen", zegt ze. "Tal van lesgevers, vrijwilligers en leden van het stadspersoneel hebben zich uit de naad gezwoegd."In de jaren tachtig nam Leen Devacht deel aan een beginnerscursus pottendraaien van het toenmalige Amand Maes Genootschap. Ze vond dat er iets gedaan diende te worden om het ambacht van het creëren van keramiek te promoten. Zo is Minnestreel ontstaan, uit idealisme van de zuiverste soort. In 1986 had de officiële start plaats. Leen zette haar job als opvoeder in Tordale stop en kon in dat jaar fulltime als coördinator van Minnestreel aan de slag gaan en zo haar brood verdienen.Het was in de beginjaren roeien met de weinige riemen die voorhanden waren. Gelukkig schonk het Amand Maes Genootschap 15 draaischijven en stond wijlen burgemeester Roger Windels pal achter het nieuwe initiatief. Ook Peter Werbrouck, nu verantwoordelijk voor de stedelijke uitleendienst, knapte in de loop van de jaren veel klussen op.De kelders onder zaal de Brouckere waren halfweg de jaren tachtig een vuile, muffe boel, dus diende Leen met haar medewerkers het geheel met vereende krachten op te kalefateren. "De creatieve ateliers zouden er liefst 33 jaar blijven - tot nu dus", zegt Nic Kindt. "Weinigen van het eerste uur die dat volgehouden keramieksucces hadden kunnen vermoeden."Niet enkel de pottendraaiers kwamen in de kelders terecht, maar ook de mensen die aan vrije keramiek deden en later tevens de beeldhouwers. Allen zijn nu naar 't Centrum verhuisd. Voor wat de keramiekbeoefenaars betreft, gaat het om zeven groepen van 15 pottendraaiers, plus nog een tiental vrije keramisten - in totaal precies 116 mensen. Er bestaat een lange wachtlijst om aan de cursussen te kunnen deelnemen.In het ruime complex 't Centrum, dat door de stad aan de vzw Parochiale Werken Decanaat Torhout gehuurd worden, huizen al de harmonieorkesten van de koepel De Jongelingskring, net als de harmonie Rhetorika. Voorts is het café omgevormd tot ontmoetingsplaats voor laagdrempelige vrijetijdsbesteding. En nu worden de garage, de vroegere keuken van het restaurant en het kleine feestzaaltje helemaal achterin door de keramisten en beeldhouwers ingepalmd. Ze hebben er voorts een aparte gipskamer en een aparte glazuurkamer. Opvallend zijn de twee degelijke keramiekovens die door de stad werden aangekocht en de draaischijven die vanuit de kelders zijn meeverhuisd."We moeten de stad enorm dankbaar zijn voor de steun en de vele hand- en spandiensten", beseft Nic Kindt. "Net als schepen van Cultuur Lieselotte Denolf en de twee TIC-coördinatoren, Els Verdonck en Trui Declerck. Alle neuzen wezen voor dit project in dezelfde richting. We hebben grote inspraak gehad voor de inrichting van de nieuwe werkruimte en zullen ons hier zo goed als zeker heel snel thuis voelen. Ik hoop het!"