1 op 7 kinderen in Vlaanderen groeit op in armoede enuit de kansarmoede-index van Kind en Gezin blijkt dat 14% van de kinderen tussen 0 en 3 jaar in Poperinge opgroeit in een kansarm gezin.

Schepen van Sociale Zaken Bryan Vanderhaeghe (Samen) wil tijdens de week van 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen extreme Armoede, kinderarmoede onder de aandacht brengen. De actie omvat twee zaken: "Enerzijds willen we armoede een gezicht geven. Daarom zullen er op 16 oktober medewerkers en cliënten van de sociale dienst aanwezig zijn die getuigenissen omtrent leven in armoede zullen brengen. Anderzijds zullen er tijdens de week van 17 tot 24 oktober kinderjassen worden ingezameld die gebruikt zullen worden in ruilwinkel De Rupse", zegt schepen Vanderhaeghe.

Niet structureel

De schepen is er zich van bewust dat deze acties de kinderarmoede niet structureel zullen doen verdwijnen: "Het is vooral de bedoeling om de mensen ervan bewust te maken dat er ook in Poperinge kinderen in armoede opgroeien."

"Met het inzamelen van kinderjassen zullen we het probleem niet structureel oplossen. Een kleine stad als Poperinge heeft daarvoor niet de middelen noch de schaal om iets te veranderen aan het inkomen- , de arbeids- of huisvestingssituatie van de ouders."

Symbolische actie

"Wat evenwel niet wil zeggen dat we niets doen. Zo waren de sociale maatregelen die genomen werden naar aanleiding van de coronacrisis vooral gericht op kinderen (groepsaankoop laptops, septemberbon, tussenkomst bij therapie...) en start er binnenkort iemand op de sociale dienst die zich zeer sterk op kinderenarmoede zal richten."

Toch hamert de schepen er op dat deze symbolische actie belangrijk is: "De winter is in aantocht en omdat we onze kinderen niet in de kou laten staan zamelen we die kinderwinterjassen in. De ingezamelde jassen worden geschonken aan onze ruilwinkel De Rupse. Mensen die willen schenken kunnen contact opnemen met mij via mail, telefoon of facebook. Voorwaarde is wel dat de jassen nog in goede staat zijn", besluit de schepen. (AHP)

Contact: bryan.vanderhaeghe@poperinge.be, 0473 44 10 44.

1 op 7 kinderen in Vlaanderen groeit op in armoede enuit de kansarmoede-index van Kind en Gezin blijkt dat 14% van de kinderen tussen 0 en 3 jaar in Poperinge opgroeit in een kansarm gezin.Schepen van Sociale Zaken Bryan Vanderhaeghe (Samen) wil tijdens de week van 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen extreme Armoede, kinderarmoede onder de aandacht brengen. De actie omvat twee zaken: "Enerzijds willen we armoede een gezicht geven. Daarom zullen er op 16 oktober medewerkers en cliënten van de sociale dienst aanwezig zijn die getuigenissen omtrent leven in armoede zullen brengen. Anderzijds zullen er tijdens de week van 17 tot 24 oktober kinderjassen worden ingezameld die gebruikt zullen worden in ruilwinkel De Rupse", zegt schepen Vanderhaeghe.De schepen is er zich van bewust dat deze acties de kinderarmoede niet structureel zullen doen verdwijnen: "Het is vooral de bedoeling om de mensen ervan bewust te maken dat er ook in Poperinge kinderen in armoede opgroeien.""Met het inzamelen van kinderjassen zullen we het probleem niet structureel oplossen. Een kleine stad als Poperinge heeft daarvoor niet de middelen noch de schaal om iets te veranderen aan het inkomen- , de arbeids- of huisvestingssituatie van de ouders.""Wat evenwel niet wil zeggen dat we niets doen. Zo waren de sociale maatregelen die genomen werden naar aanleiding van de coronacrisis vooral gericht op kinderen (groepsaankoop laptops, septemberbon, tussenkomst bij therapie...) en start er binnenkort iemand op de sociale dienst die zich zeer sterk op kinderenarmoede zal richten."Toch hamert de schepen er op dat deze symbolische actie belangrijk is: "De winter is in aantocht en omdat we onze kinderen niet in de kou laten staan zamelen we die kinderwinterjassen in. De ingezamelde jassen worden geschonken aan onze ruilwinkel De Rupse. Mensen die willen schenken kunnen contact opnemen met mij via mail, telefoon of facebook. Voorwaarde is wel dat de jassen nog in goede staat zijn", besluit de schepen. (AHP)