Eerste schepen Loes Vandromme (CD&V) is bevoegd voor Inspraak: "Nu de resultaten van de stadsbrede enquête binnen en verwerkt zijn, start het stadsbestuur met haar inspraakronde op het terrein", vertelt de schepen. "Uit de enquête vallen een aantal duidelijke tendensen waar te nemen. Die tendensen vormen de basis voor de komende bewonersplatforms en inspraakavonden, die we binnenkort organiseren."
...

Eerste schepen Loes Vandromme (CD&V) is bevoegd voor Inspraak: "Nu de resultaten van de stadsbrede enquête binnen en verwerkt zijn, start het stadsbestuur met haar inspraakronde op het terrein", vertelt de schepen. "Uit de enquête vallen een aantal duidelijke tendensen waar te nemen. Die tendensen vormen de basis voor de komende bewonersplatforms en inspraakavonden, die we binnenkort organiseren."541 bewoners vulden de enquête in, meer dan vier vijfde deed dat online. Iets meer dan 400 invullers kwamen uit het centrum van Poperinge, de rest vulden de enquête vanuit de deelgemeentes in.De enquête peilde enerzijds naar de mening van de bevolking op enkele concrete stellingen. Voor de Vroonhofsite antwoordden meer dan 400 respondenten positief op de vraag of het stadsbestuur het potentieel van de Vroonhofsite met twee handen moet aangrijpen en op lange termijn middelen moet voorzien.Op de vraag of het stadsbestuur beter overschakelt naar afvalcontainers in plaats van restafvalzakken, antwoordde de overgrote meerderheid - 308 respondenten positief. Een opvallend resultaat dus. Met het gebruik van afvalcontainers zou men betalen per gewicht en dus nooit meer half gevulde vuilniszakken moeten buiten plaatsen.359 van de respondenten wil de openbare verlichting gedeeltelijk gedoofd zien. En ook dat is opmerkelijk. Het is evenwel nog niet duidelijk waar en tussen welke uren men dit zou doen.376 respondenten vinden het evenementenaanbod voldoende, 334 vinden het aanbod aantrekkelijk.Op gebied van informatie aan de bewoners vinden 327 respondenten dat het stadsbestuur voldoende informeert over haar dienstverlening; 187 vinden dat het stadsbestuur de bevolking voldoende betrekt bij haar beleidskeuzes.Anderzijds vroeg het stadsbestuur ook aan de bewoners om in de enquête aan te geven welke thema's zij tijdens de inspraakvergaderingen behandeld willen zien. De respondenten schikten daarvoor de thema's in volgorde van belangrijkheid. Volgende thema's liggen de bewoners het meest nauw aan het hart: duurzaamheid en openbare verlichting, publieke ruimte en afval, mobiliteit en parkeren, ontmoeten en evenementen, wonen en tenslotte inspraak en participatie.Schepen Loes Vandromme: "Met die thema's gaan we als stadsbestuur aan de slag tijdens onze inspraakronde. De resultaten van de concrete stellingen dienen als kapstok om de gesprekken te starten."In de deelgemeentes verloopt de inspraak via de bestaande bewonersplatforms. Voor de vier inspraakvergaderingen in het centrum werkt het stadsbestuur met loting: duizend Poperingenaars krijgen binnenkort een persoonlijke uitnodiging in de bus om aan een van de inspraakavonden deel te nemen. Wie inschrijft voor zo'n avond, maakt kans op een Pop. kado van 25 euro. (AH)