Eerste schepen Loes Vandromme (CD&V) is bevoegd voor Inspraak: "Nu de resultaten van de stadsbrede enquête binnen en verwerkt zijn, start het stadsbestuur met haar inspraakronde op het terrein", vertelt de schepen. "Uit de enquête vallen een aantal duidelijke tendensen waar te nemen. Die tendensen vormen de basis voor de komende bewonersplatforms en inspraakavonden, die we binnenkort organiseren."
...