Schepen van Burgerzaken Loes Vandromme (CD&V) analyseerde de cijfers. "Niet zozeer het aantal aanvragen is sterk gestegen, maar wel het aantal aanvragen door burgers met hun e-Id is de laatste weken flink toegenomen."

Vorig jaar in maart werden 322 aanvragen voor allerlei attesten behandeld. 146 werden aan het loket of per post bezorgd. 176 konden digitaal afgehandeld worden. "Vanaf de start van de coronacrisis zag men er meteen al een sterke stijging van de digitale aanvragen: van de in totaal 337 aanvragen waren er maar liefst 265 via het e-loket. Dat is een stijging van gemiddeld 50 procent digitale aanvragen naar bijna 79 procent. Er zijn verschillende soorten redenen waarom mensen attesten nodig hebben. Het document dat het meest gevraagd wordt, is een uittreksel uit het strafregister. En verder wordt ook vaak gevraagd naar een attest van gezinssamenstelling, geboorteakte, bewijs van woonst en akte van huwelijk", aldus nog de schepen.

Digtaal vaardiger

Maandelijks schommelt het aantal gevraagde attesten tussen 200 à 400. Het grootste deel daarvan komt van burgers, maar er zijn ook aanvragen van interne diensten (OCMW, Hopsakee, Habito,...). Aanvragen per brief, e-mail of fax zijn meestal van advocaten, notarissen of burgers die geen kaartlezer hebben. Bij deze aanvragen moeten de ambtenaren nog tussenkomen, maar in mindere mate dan vroeger toen er nog geen e-loket beschikbaar was. Ook de vragen per brief, e-mail of fax zijn al fel gedaald. "Als de coronacrisis al positieve gevolgen heeft, dan is het misschien het feit dat we met z'n allen wat vaardiger worden met digitale tools", besluit de schepen. (AHP)

Schepen van Burgerzaken Loes Vandromme (CD&V) analyseerde de cijfers. "Niet zozeer het aantal aanvragen is sterk gestegen, maar wel het aantal aanvragen door burgers met hun e-Id is de laatste weken flink toegenomen."Vorig jaar in maart werden 322 aanvragen voor allerlei attesten behandeld. 146 werden aan het loket of per post bezorgd. 176 konden digitaal afgehandeld worden. "Vanaf de start van de coronacrisis zag men er meteen al een sterke stijging van de digitale aanvragen: van de in totaal 337 aanvragen waren er maar liefst 265 via het e-loket. Dat is een stijging van gemiddeld 50 procent digitale aanvragen naar bijna 79 procent. Er zijn verschillende soorten redenen waarom mensen attesten nodig hebben. Het document dat het meest gevraagd wordt, is een uittreksel uit het strafregister. En verder wordt ook vaak gevraagd naar een attest van gezinssamenstelling, geboorteakte, bewijs van woonst en akte van huwelijk", aldus nog de schepen.Maandelijks schommelt het aantal gevraagde attesten tussen 200 à 400. Het grootste deel daarvan komt van burgers, maar er zijn ook aanvragen van interne diensten (OCMW, Hopsakee, Habito,...). Aanvragen per brief, e-mail of fax zijn meestal van advocaten, notarissen of burgers die geen kaartlezer hebben. Bij deze aanvragen moeten de ambtenaren nog tussenkomen, maar in mindere mate dan vroeger toen er nog geen e-loket beschikbaar was. Ook de vragen per brief, e-mail of fax zijn al fel gedaald. "Als de coronacrisis al positieve gevolgen heeft, dan is het misschien het feit dat we met z'n allen wat vaardiger worden met digitale tools", besluit de schepen. (AHP)