"Poperinge is niet alleen de hoofdstad van het goede leven, de stad is ook het epicentrum voor de Belgische hop. Hop is één van de belangrijkste basisingrediënten voor de productie van bier. Samen met de hoptelers en begeleidende instanties ijvert de Stad Poperinge al vele jaren voor het behoud van de Belgische hop en werkt men aan een toekomstgerichte en stevige positie op de internationale hopmarkt", aldus Loes Vandromme.
...

"Poperinge is niet alleen de hoofdstad van het goede leven, de stad is ook het epicentrum voor de Belgische hop. Hop is één van de belangrijkste basisingrediënten voor de productie van bier. Samen met de hoptelers en begeleidende instanties ijvert de Stad Poperinge al vele jaren voor het behoud van de Belgische hop en werkt men aan een toekomstgerichte en stevige positie op de internationale hopmarkt", aldus Loes Vandromme.Buitenlandse onderzoekscentra zijn er al langer mee bezig, maar recent werd ook in België een eigen veredelingsprogramma opgestart. "Dat is een goede zaak want nieuwe hopvariëteiten uit buitenlandse centra kunnen alleen in het land van herkomst geteeld en gecommercialiseerd worden", zegt Vandromme.Vzw Hop, onder leiding van voorzitter Joris Cambie en schepen Kris Notebaert (CD&V), richtte samen met een aantal copromotoren, zoals onder andere Inagro en het Ilvo, een eigen veredelingsprogramma op. Via het Europees subsidieprogramma Leader werd een projectdossier 'HopBel- ontwikkelen van streekeigen Belgische hopvariëteiten' ingediend en goedgekeurd. Op 1 januari 2020 kon men van start gaan.Ondertussen stelt men op het terrein vast dat meer en meer hoptelers hopplanten vermeerderen en verkopen op hun eigen bedrijf voor particulier of professioneel gebruik zonder bijhorend essentieel plantenpaspoort. Bij verkoop en transport binnen de EU moeten bepaalde plantensoorten, waaronder ook plantmateriaal voor hop, echter wel vergezeld zijn van een plantenpaspoort.Hop is weliswaar een paspoortplichtige plant maar toch bestaat hier geen Vlaamse reglementering voor. Tot voor kort vormde er zich geen probleem omdat er geen vermeerdering of verkoop van plantmateriaal gebeurde. Maar sinds een tijdje is deze situatie dus gewijzigd.Vlaams parlementslid Loes Vandromme: "De stad Poperinge en de vzw Hop zijn, samen met de betrokken hoptelers en de begeleidende instanties, dan ook vragende partij om hier de nodige Vlaamse reglementering rond te voorzien onder de vorm van een besluit van de Vlaamse Raad. Zo kan de officiële certifiëring in Vlaanderen gebeuren, wat een noodzaak is voor de ontwikkeling en verdere commercialisering van streekeigen hopvariëteiten".Loes Vandromme vroeg de minister van Landbouw Hilde Crevits tijdens een onlinevergadering van de commissie landbouw, hoe ze tegenover de vraag uit de sector stond en wat haar plannen hieromtrent zijn. "Het gebeurt niet vaak dat de sector zelf om bijkomende reglementering vraagt. Maar dit is wel een logische vraag. De minister beloofde deze vraag dan ook te bestuderen en alle pro's en contra's voor een regelgeving, eerst goed afwegen", aldus nog Loes Vandromme."We moeten dat heel doordacht doen en de commerciële meerwaarde afwegen tegenover die van gecertifieerde kwaliteit. Het kan niet de bedoeling zijn dat we Vlaamse hoptelers verplichten om met een officieel certificaat te werken, terwijl we hen zo met een concurrentienadeel tegenover hun collega's in andere Europese landen zou opzadelen", antwoordde de minister.Binnenkort mag de sector in elk geval een uitnodiging tot overleg ontvangen. (AHP)