De stad Poperinge haalde een Vlaamse subsidie binnen van 34.000 euro om mensen met een lage uitkering of een zeer laag pensioen wat meer ademruimte te geven. Schepen Bryan Vanderhaeghe: "Ten gevolge van de maatregelen die genomen werden in het kader van de indamming van de verspreiding van het coronavirus, worden heel wat mensen geconfronteerd met inkomensverlies."
...

De stad Poperinge haalde een Vlaamse subsidie binnen van 34.000 euro om mensen met een lage uitkering of een zeer laag pensioen wat meer ademruimte te geven. Schepen Bryan Vanderhaeghe: "Ten gevolge van de maatregelen die genomen werden in het kader van de indamming van de verspreiding van het coronavirus, worden heel wat mensen geconfronteerd met inkomensverlies."Mensen met een laag inkomen beschikken vaak niet over een sterke buffer om dit inkomensverlies op te vangen en kunnen daardoor in financiële problemen komen. Bovendien zijn een aantal prijzen voor onder meer consumentengoederen de voorbije weken substantieel gestegen. "Met een Vlaamse subsidie kunnen we de koopkracht van 110 gezinnen die een leefloon ontvangen en die van 300 ouderen met een minimumpensioen verhogen. We doen dat in de vorm van een Pop.kado ter waarde van 75 euro. Zo verhogen we niet enkel de koopkracht van de betrokken gezinnen maar geven we ook de lokale economie, die evenzeer door de coronacrisis is getroffen, een extra impuls."Daarnaast doet de stad ook een inspanning voor gezinnen met kinderen die het moeilijk hebben. Schepen Vanderhaeghe: "In september kregen reeds 136 gezinnen een septemberbon om schoolmateriaal te kopen ter waarde van 50 (lager onderwijs) of 75 (secundair onderwijs) euro. Gezinnen die een communie- of lentefeest organiseren in het najaar kunnen ook rekenen op een extra Pop.kado.Vanderhaeghe is er zich van bewust dat heel wat gezinnen die in normale tijden net rond komen met een laag inkomen, maar geen recht hebben op een uitkering, door de coronacrisis ook in moeilijkheden zijn gekomen."Heel wat van hen hadden een beperkt inkomensverlies door covid-19, maar wel een verminderde koopkracht. Vaak zijn dit mensen die tussen de steunmaatregelen van de hogere overheid vallen. Ook die mensen kunnen bij onze sociale dienst (in het Sociaal Huis, Veurnestraat) langskomen en kunnen na een sociaal onderzoek door een maatschappelijk werker en goedkeuring van het Bijzonder Comité van de sociale dienst, steun krijgen." (AHP)