https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Poperinge stelt vaccinatiecentrum in sporthal 2 voor

We zien de burgemeesters van Poperinge, Vleteren, Lo-Reninge en Heuvelland samen met de medewerkers en medici van het vaccinatiecentrum.© MD
We zien de burgemeesters van Poperinge, Vleteren, Lo-Reninge en Heuvelland samen met de medewerkers en medici van het vaccinatiecentrum.© MD
Andres Hollebeke
Andres Hollebeke Medewerker KW

Donderdag werd het coronavaccinatiecentrum in sporthal 2 langs de Ouderdomseweg in Poperinge voorgesteld door burgemeester Christof Dejaegher en dokter Pol Sansen, voorzitter van de Eerstelijnszone. Aandachtige toehoorders waren ondermeer de burgemeesters van Heuvelland, Lo-Reninge en Vleteren, van wie de inwoners ook in Poperinge terecht kunnen om zich te laten vaccineren.

“Onze accommodatie is er volledig klaar voor”, zei burgemeester van Poperinge Christof Dejaegher (CD&V). “De logistieke ombouw werd volledig uitgevoerd door onze eigen stedelijke technische dienst, in nauw overleg met de Eerstelijnszone Westhoek. De inrichting gebeurde uiteraard geheel conform de Vlaamse richtlijnen. We hebben grondig onderzocht welke locaties binnen de Eerstelijnszone Westhoek het meest beantwoorden aan de voorwaarden, opgesteld door de Vlaamse overheid. Onze sporthal is vlot bereikbaar voor alle mensen die hier naartoe moeten komen, heeft een ruime parking, is goed te verwarmen en is zowel bij onze eigen inwoners als mensen uit de regio bekend. Wel vragen we aan wie dat kan om zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen. Er staan al tientallen computers en tientallen vaste telefoons. We hebben de hele ruimte wat opgefleurd met grote posters van toeristisch Poperinge.”

1.300 vrijwilligers

“Het wordt nu een uitdaging om het centrum maanden aan een stuk zeven dagen op zeven te bemannen”, zegt dokter Pol Sansen. “Voor de Eerstelijnszone Westhoek (Ieper-Poperinge) hebben tot nu toe zowat 1.300 vrijwilligers hun naam opgegeven. Dat is hartverwarmend. Maar het zal belangrijk blijven mensen continu warm te maken om zich te engageren. Zij zullen daar worden voor vergoed, maar de bedragen zijn nog niet gekend. Ieper is klaar om 54.000 mensen te ontvangen, Poperinge 28.000. Maar vanuit Poperinge vertrekken ook de wagens van de mobiele dienst, die thuis mensen gaan vaccineren die om allerlei redenen niet naar het centrum kunnen komen”, aldus nog de Poperingse huisarts Pol Sansen, die voorzitter is van één van de zestig centra Eerstelijnszorg in Vlaanderen.

2,5 minuten per persoon

Bij het binnenkomen is een wachtruimte voorzien, met stoelen die op voldoende afstand van elkaar staan. “Het is natuurlijk niet de bedoeling dat mensen daar in groepjes van een stuk of tien gezellig staan te keuvelen zoals op de markt. Wie opgeroepen wordt, moet aanschuiven tussen rijen nadars. Aan het onthaal kan men zich dan inschrijven met de identiteitskaart en vervolgens de aangegeven kleur volgen naar de vaccinatieruimte. Er zijn vier vaccinatielijnen, met telkens twee ruimten waar men de prikjes zal zetten. Eerst komt men individueel terecht bij een dokter of verpleegkundige, voor de medische anamnese. Daar worden een aantal vragen gesteld over bijvoorbeeld allergieën, bepaalde doorgemaakte ziekten, operaties of redenen waarom men zich niet kan laten vaccineren. Het is nog niet uitgemaakt in welke mate de mensen die de ondervragingen doen medisch geschoold moeten zijn. In het hokje daarnaast krijgt men dan het spuitje. Er wordt gerekend op zowat twee en een halve minuten per persoon in totaal. Daarna schuift men door naar een andere ruimte, waar iedereen verplicht een kwartier moet wachten. Daar wordt gecontroleerd op eventuele misselijkheid of directe bijwerkingen. Ondertussen kan men kijken naar een filmpje in lusvorm. Wanneer men dus weer het stukje film ziet dat begon bij aankomst, is dat het teken dat men de zaal mag verlaten. Aan de verste kant is er een preparatieruimte voor het klaarmaken van de spuitjes en er zijn ook twee nooduitgangen voorzien. Iedereen kan de zaal verlaten ter hoogte van de cafetaria van KFC Poperinge. Daar staat te allen tijde een ambulance klaar, voor het geval er toch iets mocht mislopen”, vertelt burgemeester Christof Dejaegher.

Nog geen datum

De burgemeesters van Heuvelland, Lo-Reninge en Vleteren zijn Poperinge erg dankbaar dat de stad POperinge deze hele zware organisatie op zich wil nemen. “ Wanneer de vaccins worden geleverd, is nog steeds niet geweten. Ten vroegste wordt dat 15 februari. De datum van de tweede vaccinatie (die volgt een drietal weken later, red.) wordt hier ter plaatse aan iedereen die een spuitje kreeg meegedeeld. Het is de bedoeling dat minimum 70 procent van de inwoners uit de Eerstelijnszone Westhoek zich laat vaccineren”, aldus nog dokter Pol Sansen.

Het productiehuis Havenkop uit Roeselare nam een filmpje ‘Snel weer samen’ op met de aanwezige burgemeesters, waarin die iedereen oproepen zich zeker te laten vaccineren. Het filmpje zal te zien zijn op allerlei sociale media. “Wij zeggen met volle goesting ja tegen de vaccinatie. We willen geen tijd verspillen en onze stad terug geven aan haar bewoners, handelaars en bezoekers. En ook hun vrijheid. Blijf de zes gouden regels respecteren, want die blijven superbelangrijk, ook tijdens de vaccinatieperiode”, zegt burgemeester Dejaegher ondermeer in het filmpje.

Er zijn tot zestig medewerkers per dag nodig, wanneer het centrum op volle toeren draait. Wie nog wil helpen in het vaccinatiecentrum (als dokter, verpleegkundige, administratieve of logistieke kracht), kan zich aanmelden via het onlineformulier www.poperinge.be/vaccinatiecentrum . (AHP)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.