"Er werden begin juli 8.445 Pop.kado's van 20 euro verdeeld onder de Poperingse gezinnen en daarvan waren er op 17 augustus al 3.963 volledig gebruikt", zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).
...

"Er werden begin juli 8.445 Pop.kado's van 20 euro verdeeld onder de Poperingse gezinnen en daarvan waren er op 17 augustus al 3.963 volledig gebruikt", zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).De 20 procent waardeverhoging zorgde voor een boost van het aantal verkochte Pop.kado's. Zo waren de actuele verkoopcijfers op 17 augustus: verkoop Pop.kado's via de webshop: 40.000 euro; verkooppunten Toerisme & Bibliotheek: 190.000 euro.Op deze bedragen geeft de stad dus 20 procent extra waarde, namelijk 46.000 euro, samen dus goed voor in totaal 276.000 euro. Dit is overigens slechts een tussenstand."Het relanceplan bewijst dus nu al zijn deugdelijkheid. 230.000 euro private middelen verhoogd met 46.000 euro stadsmiddelen tot nu toe worden via de Pop.kado rechtstreeks in de lokale economie van Poperinge geïnjecteerd. De bedeling van een Pop.kado voor elk gezin vertegenwoordigt een uitgave van 175.000 euro. Samen betekent dit meer dan 450.000 euro, waarvan de stad afgerond en op basis van een voorlopige tussenstand 220.000 euro voor haar rekening neemt." (AHP)