De eerste ontwerpen voor het 3A-knooppunt dateren al van 2012, maar uiteindelijk ging de spade pas op 5 februari 2018 de grond in. Zestien maanden later op vrijdag 28 juni wordt het lintje officieel doorgeknipt en kunnen de eerste voertuigen de nieuwe verbinding op de N36, pal op de grens van Roeselare en Izegem, gebruiken.
...

De eerste ontwerpen voor het 3A-knooppunt dateren al van 2012, maar uiteindelijk ging de spade pas op 5 februari 2018 de grond in. Zestien maanden later op vrijdag 28 juni wordt het lintje officieel doorgeknipt en kunnen de eerste voertuigen de nieuwe verbinding op de N36, pal op de grens van Roeselare en Izegem, gebruiken.(Lees verder onder de video)De Vlaamse overheid nam het initiatief voor de werken en alles liep in nauw overleg met de stad Roeselare, AZ Delta en de betrokken privépartners. "De aanwezigheid van het nieuwe ziekenhuis zal veel extra verkeer met zich meebrengen en daarom moest de N36 aangepast worden", verduidelijkt schepen van Mobiliteit Griet Coppé (CD&V). "Ook het Accent Business Park bloeit volop. Vrijwel iedereen die er werkt, gebruikt de auto als vervoersmiddel. Het terrein tussen AZ Delta en de E403 zal op termijn door de WVI nog als nieuwe bedrijvensite ontwikkeld worden, dus was een aanpassing van de weginfrastructuur meer dan nodig. Hierdoor zijn we gewapend voor de toekomst."De werken zelf verliepen in vier fasen. "Het doel was om het knooppunt tegen de officiële opening van het nieuwe ziekenhuis klaar te hebben en die deadline hebben we ruimschoots gehaald. AZ Delta opent immers op 15 november." Het nieuwe 3A-knooppunt focust uiteraard op gemotoriseerd verkeer, maar ook de zwakke weggebruiker staat centraal in het project. "We hebben er liefst 1,5 kilometer nieuwe en gescheiden fietspaden aangelegd. Zo kan iedereen zich in de meest veilige omstandigheden verplaatsen. Met de stad bekijken we nu hoe we de fietsroutes tussen de bestaande woonwijken en het 3A-knooppunt kunnen optimaliseren en uitbreiden."De totale investering van het nieuwe tracé bedraagt 6,4 miljoen euro. De stad Roeselare stond in voor veertig procent van dat bedrag, goed voor 2,2 miljoen euro. "Dat werd verdeeld onder de stad zelf, maar ook AZ Delta, het Accent Business Park en andere betrokken privépartners hebben hun duit in het zakje gedaan", aldus Griet Coppé. "Uiteindelijk zal deze ingreep voor een veel vlottere doorstroming zorgen en daar vaart iedereen wel bij. Het verkeer tussen Roeselare, Izegem en de E403 is dankzij het 3A-knooppunt gestroomlijnd. Dit is het sluitstuk van de wegenwerken aan de site."Ook belangrijk: dankzij het nieuwe knooppunt wordt het zwaar verkeer uit de dorpskern van Oekene geweerd. "Die belofte hadden we vooraf gemaakt en komen we nu ook na. De Sint-Martinusstraat is nu een doodlopende straat, enkel met de fiets kan je AZ Delta via die weg nog bereiken. Oekene blijft haar rustig en landelijk karakter behouden."Niet alleen via de auto en de fiets kan je (de omgeving van) AZ Delta nu makkelijk bereiken, ook het openbaar vervoer komt met een passend antwoord. "De Lijn voorziet vanaf maandag 2 september drie rechtstreekse bussen per uur. Die vertrekken telkens van aan het station van Roeselare en rijden in één ruk richting nieuw ziekenhuis. Eigenlijk is het 3A-knooppunt een toonbeeld van hoe we mobiliteit in de toekomst moeten benaderen. Die ingeslagen weg willen we verder blijven bewandelen."Vandaag, vrijdag 28 juni, wordt het knooppunt officieel geopend. "Tegen 14.30-15 uur zal de eerste auto de zes meter opgehoogde N36 kunnen oprijden. De politiezone Riho zal die switch in goeie banen leiden."Ook Izegems burgemeester Bert Maertens (N-VA) is tevreden dat de werken achter de rug zijn. Op Izegems grondgebied waren de rijrichtingen op de N36 maandenlang via betonblokken gescheiden en was er ook een keerpunt ingericht voor verkeer dat van de E403 kwam en richting Roeselare moest. "In het begin zorgde dit voor heel wat hinder, maar de voorbije maanden liep het verkeer opnieuw erg vlot. De communicatie tussen de Vlaamse overheid, de aannemer en onze stad was ook perfect. Maar dat neemt niet weg dat we blij zijn dat alles afgewerkt is. Wegenwerken zorgen altijd voor extra druk op andere wegen en dat was in dit geval niet anders. Op een bepaald moment waren zowel de werken op de N36 aan de gang én was de Roeselaarsestraat onderbroken. Dat zorgde voor een stevige verzadiging van de Noordkaai en landelijke sluipwegen. Die situatie zal nu weer normaliseren."Ook in Izegem staat nog ingrijpende werken op stapel. "In 2020 en 2021 moet het op- en afrittencomplex van de E403 langs het kanaal Roeselare-Leie efficiënter ingericht worden. Dat zal voor onze vele bedrijven een wereld van verschil betekenen", besluit hij.