De politiekorpsen van Brugge en Damme/Knokke-Heist ondersteunen al langer waar nodig, maar deze samenwerking werd via de ondertekening van een protocol in het Stadhuis van Damme geofficialiseerd en ook uitgebreid.
...