Politiezones Gavers en Mira gaan nog nauwer samenwerken

Redactie KW

Zowel op het vlak van onder andere recherche en politionele slachtofferbejegening als verkeer en interne opleidingen worden de banden tussen beide zones strakker aangehaald.

Al een tijdje voeren de politiezones GAVERS (Deerlijk en Harelbeke) en MIRA (Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn, Waregem en Zwevegem) gesprekken om na te gaan of een meer uitgebreide samenwerking op verschillende vlakken mogelijk is. “Beide politiezones zijn ervan overtuigd dat een onderlinge samenwerking de dienstverlening naar de bevolking ten goede zal komen. Anderzijds is het ook mogelijk om als professionele organisatie efficiënter te gaan werken, onder andere op het vlak van kosten”, aldus hoofdcommissarissen Jean-Louis Dalle en Jean-Pierre Coudenys dinsdagavond in een gezamenlijk communiqué.

“Steeds groter wordende uitdagingen”

“Daarnaast biedt deze samenwerking een eerste antwoord op de steeds groter wordende uitdagingen: de sterk toenemende informatiestroom en digitalisering van de maatschappij, de toenemende druk voor een bovenlokale aanpak van (nieuwe) veiligheidsuitdagingen zoals migratie, radicalisme en terrorisme, rondtrekkende daders, mobiliteit en bijgaande risico’s, en last but not least voor de budgettaire en personeelsgebonden uitdagingen”, vervolgen ze.

Dinsdag stelden de korpschefs van beide politiezones simultaan het protocol voor aan de respectievelijke politieraden. Concreet zullen de zones samenwerken op volgende operationele domeinen: recherche, politionele slachtofferbejegening, verkeer, permanentie van de officier bestuurlijke politie en interne opleidingen, met onder andere geweldbeheersing.

(FJA)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.