De politiezones Arro Ieper, Grensleie en Spoorkin vormen een regio van zestien gemeenten, die bijna volledig de West-Vlaamse grens met Frankrijk omhelst. Ze delen dus ook de bijhorende problematieken. Daarom maakten ze nu afspraken om de huidige samenwerking nog verder uit te bouwen onder de naam Grens-West. Het doel? Info en expertise uitwisselen en een oplossing bieden voor de toenemende nood i...

De politiezones Arro Ieper, Grensleie en Spoorkin vormen een regio van zestien gemeenten, die bijna volledig de West-Vlaamse grens met Frankrijk omhelst. Ze delen dus ook de bijhorende problematieken. Daarom maakten ze nu afspraken om de huidige samenwerking nog verder uit te bouwen onder de naam Grens-West. Het doel? Info en expertise uitwisselen en een oplossing bieden voor de toenemende nood in gespecialiseerde functies, zoals een lokale computer crime unit en bijzondere middelen, zoals drones en voertuigen die uitgerust zijn met ANPR. "Het is beter om samen te investeren en kennis met elkaar te delen dan elk apart", zegt Kenneth Coigné, korpschef van politiezone Arro Ieper.Digitaal onthaal op afspraak, gezamenlijk IT-beheer en een lokaal sporenteam zijn andere speerpunten. Voor de interventiepolitie zal gewerkt worden met het principe van de snelst mogelijke hulp. Op het vlak van verkeer vormt dit protocol een aanzet voor gecoördineerde acties en het uitwisselen van flitsvoertuigen. Tijdens crisissituaties en bij acute tekorten wordt er onderlinge ondersteuning voorzien. Elke zone blijft verantwoordelijk voor de invulling van de operationele basisdomeinen, maar kan bij overmacht dus rekenen op de partners."De lokale politietaken zijn doorheen de jaren toegenomen, maar de nodige middelen en ondersteuning zijn niet altijd voldoende meegegroeid", stellen de korpschefs. "Voor de politiezones is het niet altijd evident om de capaciteit voldoende op peil te houden. We slagen erin om minimale dienstverlening te verzekeren. Deze samenwerking moet de dienstverlening nog verbeteren."Grens-West is geen exclusiviteitsovereenkomst dat samenwerking met andere partners uitsluit. Het is ook geen fusie: de eigenheid van elke zone blijft bewaard. Gouverneur Carl Decaluwé juicht de samenwerking toe. "Ik ben een fervent voorstander van schaalvergroting en -optimalisatie, waardoor win-wins ontstaan en West-Vlamingen overal op de best mogelijke dienstverlening kunnen rekenen."(TP)