In een lokale integrale veiligheidscel (LIVC) wordt informatie uitgewisseld tussen onder meer lokale verenigingen, scholen en OCMW's enerzijds en bestuurlijke en gerechtelijke autoriteiten anderzijds. "De bedoeling van een LIVC is mensen, die gevaarlijk zijn op vlak van terreur, op alle mogelijke manieren in de gaten te kunnen houden", vertelt woordvoerster...