Politiezone Het Houtsche schrijft 205 pv’s uit voor inbreuken op de coronamaatregelen

Van midden maart tot midden mei schreef de politiezone Het Houtsche 205 pv's uit voor inbreuken op de coronamaatregelen. © GS
Redactie KW

Tijdens de politieraad van dinsdag 30 juni maakte Jan de Keyser, voorzitter van de politieraad, een evaluatie van de coronacijfers binnen politiezone Het Houtsche (Oostkamp, Beernem en Zedelgem).

Van midden maart tot midden mei schreef de politiezone Het Houtsche 205 pv’s uit voor inbreuken op de coronamaatregelen. Die zijn onderverdeeld in 135 pv’s voor niet essentiële verplaatsingen, 63 pv’s voor een samenscholingsverbod, 1 inbreuk op het bevel tot sluiting, 3 pv’s voor inbreuken op het niet respecteren van de social distancing en 3 pv’s voor het in gevaar brengen van werknemers bij gebrek aan geschikte maatregelen. De helft van de inbreuken vond plaats in Oostkamp. Mogelijk speelt hier mee dat de gemeente Oostkamp het kruispunt vormt voor wie naar de middenkust en oostkust wil rijden. Ook sluipverkeer richting kust speelt een rol.

Toen de coronamaatregelen door de Veiligheidsraad versoepeld werden, was het voor de politie moeilijk om die nog te handhaven.

Controles

De politie controleerde actief vanaf 18 maart tot en met 18 mei. Iedere dag hield een wijkinspecteur toezicht in elke gemeente, vooral om het verbod op samenscholing te controleren, de sluiting van de winkels op te volgen en verplaatsingsinbreuken vast te stellen. Ook de interventieploegen controleerden tussen hun opdrachten door. Op vraag van de gouverneur waren er controles aan de opritten in Beernem en Oostkamp om niet-essentiële verplaatsingen richting de kust tegen te gaan. Ook na 18 mei blijven de wijkinspecteurs dagelijks toezicht houden en treden interventieploegen op waar nodig.

Ook het personeel van de politiezone Het Houtsche werd getroffen door COVID-19. In totaal testten vijf personeelsleden positief. Opvallend is het lage afwezigheidscijfer van de politiezone. Terwijl het afwezigheidscijfer van de zone in 2019 4,63 % bedroeg, was dat in de periode maart en april slechts 1,71 %.

Hygiënemaatregelen

Ook in het korps werden de nodige maatregelen genomen. Zo werd beschermingsmateriaal zoals handgel en mondmaskers ter beschikking gesteld van het personeel. Het poetspersoneel werd gericht ingezet voor ontsmetting, ook tijdens het weekend. Via interne communicatie sensibiliseert de zone het personeel nog steeds om de hygiënemaatregelen en de social distancing na te leven.

Ook voor de klant en de bezoekers werden de nodige maatregelen genomen. Korpschef Veerle Dhont: “We hebben voor alle afdelingen een draaiboek opgesteld waarin alle maatregelen naar aanleiding van het coronavirus zijn opgenomen. Ook nu nog worden deze richtlijnen strikt gevolgd door het voltallige personeelsteam.”

De voorzitter van het politiecollege, Jan de Keyser, dankte in naam van de drie burgemeesters en de voltallige politieraad de medewerkers van Het Houtsche voor hun inzet. “Hun taak was niet altijd eenvoudig. Het was balanceren tussen plichtsgetrouw optreden en instaan voor de eigen veiligheid. Het was steeds een heuse opdracht om – na de mededeling van de Veiligheidsraad – de richtlijnen ‘lokaal’ te vertalen. Intens overleg met de korpschef en regelmatig overleg tussen de burgemeesters hebben sterk bijgedragen tot een coherente werkwijze in onze politiezone. Er is veel energie gestoken in informeren en sensibiliseren zodat het verbaliseren beperkt kon blijven. We willen onze nadrukkelijke dank uitbrengen aan het korps om de bevolking doorheen deze lastige periode te helpen loodsen.”

(GS)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten