Politieke noodkreet om meer budget voor voedselbank De Stamper in Izegem

Eva Bossuyt en Julie Vandewatere van Vooruit aan de voedselbank. © (gf)
Valentijn Dumoulein
Valentijn Dumoulein medewerker KW

Dat er door de energiecrisis en stijgende prijzen meer mensen bij voedselbank De Stamper aankloppen, betekent dat de werking er onder druk komt te staan. De vraag van de organisatie om meer werkingsmiddelen bij de stad krijgt nu ook weerklank bij partijen Vooruit, STiP en Groen. Zij vroegen op de raad net hetzelfde.

“Het aantal gezinnen dat beroep moet doen op voedselhulp vanuit De Stamper is op korte tijd sterk gestegen van 152 naar 202 gezinnen. Waarvan 237 kinderen. De Stamper moet dit bewerkstelligen met hetzelfde budget, waardoor de waarde van een voedselpakket noodgedwongen moest dalen van 40 euro naar pakketten van 28 euro. Dit treft de zwaksten in onze stad.” aldus Eva Bossuyt en Julie Vandewatere (Vooruit).

“Dat de vraag voor voedselhulp gestegen is, is sowieso al een kwalijke evolutie. Daarbovenop worden niet voldoende budgetten voorzien om tegemoet te komen aan die noodhulp. We vinden het vanuit Vooruit Izegem cruciaal dat mensen, kinderen, in noodsituaties toch voldoende toegang hebben tot voeding. En tegelijk moet meer werk gemaakt worden van structurele oplossingen.”

30.000 euro extra nodig

Vooruit vraagt, net als STiP en Groen, een verhoging van de financiële tussenkomst door de stad voor De Stamper. “Het is onze schatting dat een verhoging van 30.000 euro nodig om de waarde van de pakketten opnieuw tot het vorige niveau op te trekken en zo in de dringendste noden te voorzien”.

Welzijnsschepen Ann Van Essche (CD&V) meent dat het zo’n vaart niet loopt. “Volgens onze cijfers gaat het om een stijging van ‘slechts’ twintig procent in de voorbije twee jaar, een contrast met wat eerder circuleerde”, zegt ze. “Er waren maanden dat een kwart van zij die gebruik maken van de voedselbank hun pakket niet kwamen ophalen. Maar na het sturen van een opvolgingsbrief is dat aantal in november toch weer hoger. In december komt er sowieso nog een pakket coronasteun van 7.30 euro om gezinnen met kinderen te helpen en De Stamper tekende ook in op een project om energiekosten ter waarde van 7.000 euro terugbetaald te krijgen. Los daarvan zitten wij begin december met hen samen om de financiële input voor de toekomst te bepalen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.