Het probleem van de stank in Boezinge bestaat al vele jaren en op verschillende inspraak- en infovergaderingen klaagden inwoners de geurhinder al aan, maar nooit kwam er een afdoende oplossing. De laatste tijd lijkt het probleem alleen maar te verergeren.
...

Het probleem van de stank in Boezinge bestaat al vele jaren en op verschillende inspraak- en infovergaderingen klaagden inwoners de geurhinder al aan, maar nooit kwam er een afdoende oplossing. De laatste tijd lijkt het probleem alleen maar te verergeren. Op de Facebookpagina 'Je ziet enechten Boezingnoare aje' postte de wijkagente onlangs een oproep om geurhinder te melden aan de politie. "Reeds enkele malen heb ik vernomen en zelf ondervonden dat er vaak geurhinder is in Boezinge", zegt wijkagente Eline Koether in haar oproep. "Ik heb dit nogmaals besproken met de milieudienst en wil jullie daarom vragen om onze diensten in te lichten als er ernstige geurhinder is. De geurhinder is een jarenlang bekend probleem en de oorzaak hiervan is vooral te zoeken bij een aantal bedrijven gelegen in het industrieterrein in Ieper.""Mensen praten onder elkaar over de stank maar vaak laten ze na om dat te melden aan ons", verduidelijkt hoofdcommissaris Georges Aeck van de politiezone Arro Ieper. "Uiteindelijk is het de bedoeling om dat meer in kaart te brengen, in welke omstandigheden de geurhinder zich voordoet, om dat dan over te maken aan de bevoegde overheden die bijkomende maatregelen kunnen nemen. We hebben een milieudienst bij de politie die een aantal van die zaken bijhoudt en rapporten maakt voor andere diensten, zoals de milieu-inspectie, die dan eventueel meer competent zijn om daar iets mee te doen."Volgens de politie kunnen er verschillende geuren waargenomen worden die elk gelinkt zijn aan een verschillend bedrijf. Het gaat om een bedrijf dat een doordringende boterzure geur veroorzaakt, een bedrijf dat mest maakt uit andere mest, een compostbedrijf dat gebruik maakt van verschillende vergistingsprocessen, een bedrijf dat via processen water zuivert en energie opwekt... "Aan de hand van de types geuren kunnen we dan beter nagaan welk bedrijf voor de meeste hinder zorgt", aldus Georges Aeck. "Op basis van ervaringen uit het verleden kunnen we bepaalde geuren linken aan bepaalde bedrijven."De politiecommissaris benadrukt dan ook om telefonisch te vermelden om welke geur het ongeveer gaat. "Hiervoor dient er geen ploeg ter plaatse te gaan omdat deze ook niet noodzakelijk de oorzaak zullen vinden", vervolgt Georges Aeck. "Onze milieudienst trekt dan echter wel om de zoveel weken lijsten om deze naast de calamiteitenregisters van de firma's te leggen. Dit gaat dan naar de milieu-inspectie.""De bedrijven die geurhinder veroorzaken, hebben voorwaarden gekregen om hun activiteiten te kunnen uitvoeren. Het is aan de milieu-inspectie om na te gaan of ze zich wel aan die voorwaarden houden en of er eventueel bijkomende voorwaarden opgelegd moeten worden. Het is niet zo dat we alles meteen zullen kunnen oplossen, maar als het niet gemeld wordt, zal er zeker niet veel kunnen veranderen." Wie geurhinder ondervindt, kan dus bellen naar 057 23 05 00.