"Om 10.10 uur werden onze diensten op de hoogte gebracht en zijn ze naar R...