De mondmaskerverplichting geldt in het stuk van de Elisabethlaan vanaf de Bassinstraat, in de volledige Viaductstraat en in de Papebrugstraat tussen de Viaductstraat en de Beerstraat. Vreemd genoeg is de Stationsstraat niet in de zone opgenomen.

Signalisatie aanbrengen om duidelijk te verwittigen

"In eerste instantie roepen we de bevolking op om de federale maatregelen nauwgezet na te leven", drukt burgemeester Kristof Audenaert iedereen op het hart. "Vermijd nauwe contacten, zodat onze gezondheidszorg, de scholen en de bedrijven kunnen blijven draaien. Draag in elk geval een mondmasker waar dat verplicht is of waar je geen afstand kunt houden."

"Bovenop de federale regels vaardigen we nabij het station en de naburige scholen een mondmaskerverplichting in, die vanaf maandag 26 oktober geldt. We zullen de nodige signalisatie voorzien om de passanten duidelijk te verwittigen. De verplichting geldt voor iedereen vanaf 12 jaar die zich te voet op straat begeeft. De politie zal strikt toezien op de correcte naleving van de maatregel."

Zonder pardon boete voor overtreders vanaf 16 jaar

De politiezone Kouter laat weten dat er effectief stevig opgetreden zal worden. De schoolgaande jeugd kan maar beter goed op de hoogte zijn. "Gezien de recente stijging van het aantal coronabesmettingen en de duidelijke vraag van de overheid om streng te handhaven, dient onder meer de schoolgaande jeugd te weten dat we met de politie niets door de vingers zullen zien", zo luidt het. "In eerste instantie zullen we het dragen van een mondmasker in de stationsbuurt doen naleven. Ook willen we tijdens de middagpauze werken rond het samenscholingsverbod."

Wie onder de 16 jaar is en de regels overtreedt, zal door de politie enkel geïdentificeerd worden. Op het einde van de week wordt de lijst met de namen aan de burgemeester bezorgd, die op zijn beurt de betrokken scholen zal verwittigen. Dan kan de school eventueel een sanctie overwegen.

Voor jongeren van 16 tot 18 jaar wordt er direct een proces-verbaal opgemaakt met een boete van minstens 250 euro tot gevolg. Voor de 18-plussers zal de politie een zogenoemde onmiddellijke inning uitschrijven, uiteraard ook met een boete van minstens 250 euro.

De mondmaskerverplichting geldt in het stuk van de Elisabethlaan vanaf de Bassinstraat, in de volledige Viaductstraat en in de Papebrugstraat tussen de Viaductstraat en de Beerstraat. Vreemd genoeg is de Stationsstraat niet in de zone opgenomen."In eerste instantie roepen we de bevolking op om de federale maatregelen nauwgezet na te leven", drukt burgemeester Kristof Audenaert iedereen op het hart. "Vermijd nauwe contacten, zodat onze gezondheidszorg, de scholen en de bedrijven kunnen blijven draaien. Draag in elk geval een mondmasker waar dat verplicht is of waar je geen afstand kunt houden.""Bovenop de federale regels vaardigen we nabij het station en de naburige scholen een mondmaskerverplichting in, die vanaf maandag 26 oktober geldt. We zullen de nodige signalisatie voorzien om de passanten duidelijk te verwittigen. De verplichting geldt voor iedereen vanaf 12 jaar die zich te voet op straat begeeft. De politie zal strikt toezien op de correcte naleving van de maatregel."De politiezone Kouter laat weten dat er effectief stevig opgetreden zal worden. De schoolgaande jeugd kan maar beter goed op de hoogte zijn. "Gezien de recente stijging van het aantal coronabesmettingen en de duidelijke vraag van de overheid om streng te handhaven, dient onder meer de schoolgaande jeugd te weten dat we met de politie niets door de vingers zullen zien", zo luidt het. "In eerste instantie zullen we het dragen van een mondmasker in de stationsbuurt doen naleven. Ook willen we tijdens de middagpauze werken rond het samenscholingsverbod."Wie onder de 16 jaar is en de regels overtreedt, zal door de politie enkel geïdentificeerd worden. Op het einde van de week wordt de lijst met de namen aan de burgemeester bezorgd, die op zijn beurt de betrokken scholen zal verwittigen. Dan kan de school eventueel een sanctie overwegen.Voor jongeren van 16 tot 18 jaar wordt er direct een proces-verbaal opgemaakt met een boete van minstens 250 euro tot gevolg. Voor de 18-plussers zal de politie een zogenoemde onmiddellijke inning uitschrijven, uiteraard ook met een boete van minstens 250 euro.