De politie van de zone Bredene-De Haan moest vandaag voor de eerste keer tussenkomen op het strand van De Haan. In de zone De Haan-Preventorium hadden zich aan de waterlijn te veel zonnebaders verzameld en de afstand tussen de bubbels werd daardoor te ...

De politie van de zone Bredene-De Haan moest vandaag voor de eerste keer tussenkomen op het strand van De Haan. In de zone De Haan-Preventorium hadden zich aan de waterlijn te veel zonnebaders verzameld en de afstand tussen de bubbels werd daardoor te klein. "Het was hoog water, en dan wordt het strandoppervlak uiteraard kleiner", zegt burgemeester Wilfried Vandaele. "Ons telsysteem houdt rekening met hoog en laag water. Omstreeks 16.30 uur werden dan ook geen extra bezoekers meer toegelaten tot die zone." De strandstewards kwamen tussen met de vraag of de gasten zich wilden verspreiden en vrije plaatsen op het zachte zand in te nemen, of naar een andere zone te gaan, maar daar werd maar beperkt gevolg aan gegeven. Daarop werd de politie opgeroepen, die de mensen aanmaande om meer afstand te bewaren en verder uit elkaar te zitten. Dit zorgde ervoor dat het probleem al na korte tijd opgelost was. Volgens Vandaele is er op het strand van De Haan zeker ruimte genoeg, maar hebben toeristen de neiging om steeds dicht bij een strandtoegang te blijven. "Ook aan de strandzone Vosseslag vormde zich een gelijkaardige concentratie, maar hier diende de politie niet tussen te komen. Wanneer het te druk wordt in een bepaalde zone, wordt die afgesloten."