ACV Openbare Diensten houdt sinds maandag een 48 urenstaking in de gevangenissen. De vakbond is van mening dat er niet genoeg controle is op Covid-19 bij gedetineerden die terugkeren van een verblijf buiten de gevangenis. Ondertussen heeft het gevangeniswezen aan de bonden enkele voorstellen voorgelegd, waarop tegen woensdag een antwoord wordt verwacht. Intussen gaat de staking wel verder.
...

ACV Openbare Diensten houdt sinds maandag een 48 urenstaking in de gevangenissen. De vakbond is van mening dat er niet genoeg controle is op Covid-19 bij gedetineerden die terugkeren van een verblijf buiten de gevangenis. Ondertussen heeft het gevangeniswezen aan de bonden enkele voorstellen voorgelegd, waarop tegen woensdag een antwoord wordt verwacht. Intussen gaat de staking wel verder.Dinsdagochtend in de ochtendshift, van 06 tot 14 uur, wordt het streefcijfer van de minimale dienstverlening niet bereikt in dertien gevangenissen, waaronder die van Brugge. Hier is slechts 69 procent van het nodige personeel actief. Er is ook politie aanwezig. Tijdens de nachtshift was er ook niet voldoende personeel voor een minimale dienstverlening (88 procent). Ook vannacht was er politie aanwezig.Het gevangeniswezen heeft maandagnamiddag voorgesteld om het ongestoord bezoek op te schorten voor een maand vanaf vrijdag. Ook wil het penitentiaire verloven zoveel mogelijk in één blok laten opnemen en stelt het voor dat gedetineerden die terugkeren uit penitentiair verlof 24 uur op de cel moeten verblijven tot de eerstvolgende doktersconsultatie. Het stelt ook voor om gedetineerden te verplichten om een mondmasker te dragen als ze hun cel verlaten en vraagt extra aandacht voor de handhaving en het respecteren van de hygiënische voorschriften door gedetineerden en personeelsleden.Woordvoerster Kathleen Van De Vijver meldt nog dat de gevangenissen sinds het begin van de coronapandemie steeds rekening hebben gehouden met de evolutie van de besmettingscijfers in de samenleving en dat de voorgestelde maatregelen daar ook het gevolg van zijn. Ze vraagt bovendien dat zowel het personeel als de gedetineerden mee hun best doen om de veiligheidsmaatregelen zo goed mogelijk na te leven, zodat ze de pandemie verder kunnen blijven beheersen.De Brugse burgemeester Dirk De fauw en korpschef Dirk Van Nuffel van de lokale politie Brugge hekelen 'de spelletjes' die de cipiersvakbonden spelen: "De zogenaamde minimale dienstverlening is een dode mus. De cipiers moeten daar pas na 48 uren staking voor instaan. De vakbonden omzeilen dit: telkens dient een andere vakbond een stakingsaanzegging in. De politie is de dupe en moet een ondankbare taak overnemen.""Organisatorisch is dit niet evident. Op vier stakingsdagen moest de politie Brugge 91 manschappen inzetten en bijstand vragen bij de federale politie, die 68 politiemensen detacheerde. Het betekent dat alle niet-dringende politietaken, zoals wijkwerking, verkeerstoezicht en acties rond transmigranten werden geschrapt, uitgesteld of - in het beste geval - op beperkte schaal uitgevoerd werden."En dan is er nog het bijkomend probleem van de covid-afdeling voor 24 gedetineerden die ingericht werd in de Brugse gevangenis. Alle besmette gevangenen in ons land worden naar Brugge getransfereerd. Volgens Kathleen Van De Vijver zijn er momenteel 21 bedden bezet: "Maar er zijn momenteel in ons land 40 besmette gedetineerden. De meesten onder hen zijn asymptomatisch en hebben geen intensieve medische zorgen nodig."Sinds het begin van de pandemie midden maart zijn er 100 gedetineerden besmet geraakt. "Op 10.700 gedetineerden komt dit overeen met 0.93 % van alle Belgische gedetineerden", relativeert Kathleen Van De Vijver. Sinds de uitbraak van de pandemie heeft Brugge volgens burgemeester Dirk De fauw al 37 zieke gedetineerden met covid opgevangen.