Voor samenscholingen met meer dan vier personen en voor het negeren van de mondmasker...

Voor samenscholingen met meer dan vier personen en voor het negeren van de mondmaskerplicht werden telkens 55 boetes uitgeschreven. Verder werden 26 processen-verbaal uitgeschreven voor inbreuken tegen de nachtklok. Voor het niet eerbiedigen van de sociale afstand werden 16 boetes uitgeschreven. Twee horecazaken die hun klanten ter plaatse drankjes lieten consumeren, kregen een boete. De twee zaken moesten sluiten. (DM)