Sinds zaterdag 25 juli geldt er van 6 tot 1.30 uur een mondmaskerplicht in Ieper in de Boomgaardstraat, Boterstraat, Diksmuidestraat, Grote Markt, Menenstraat, Neermarkt, Rijselstraat, Stationsstraat en de Tempelstraat, Vismarkt, Kiekenmarkt, de winkelzones aan de Rijselpoort en aan de Haiglaan. Op zaterdag 1 augustus werd de zone uitgebreid met het Vandenpeereboomplein, het Sint-Maartensplein, de Coomansstraat en op het stationsplein. En na overleg met de provincie geldt er nu ook een mondmaskerplicht op de drukkere plaatsen in De Palingbeek. Specifiek gaat het om de parking, het speelplein, het wandelpad naar het speelplein en het wandelpad naar de cafetaria. Bij het ter perse gaan van deze krant gold deze situatie, maar daar kan snel verandering in komen. "Een verplichting voor de volledige bebouwde kom komt er voorlopig nog niet. Daarvoor voldoet de stad niet aan de voorwaarden gesteld door de gouverneur en de hogere overheid. De tweede golf heeft onze stad gelukkig nog niet bereikt, maar we zijn bijzonder alert en zullen schakelen van zodra dat nodig is", zegt burgemeester Emmily Talpe.
...

Sinds zaterdag 25 juli geldt er van 6 tot 1.30 uur een mondmaskerplicht in Ieper in de Boomgaardstraat, Boterstraat, Diksmuidestraat, Grote Markt, Menenstraat, Neermarkt, Rijselstraat, Stationsstraat en de Tempelstraat, Vismarkt, Kiekenmarkt, de winkelzones aan de Rijselpoort en aan de Haiglaan. Op zaterdag 1 augustus werd de zone uitgebreid met het Vandenpeereboomplein, het Sint-Maartensplein, de Coomansstraat en op het stationsplein. En na overleg met de provincie geldt er nu ook een mondmaskerplicht op de drukkere plaatsen in De Palingbeek. Specifiek gaat het om de parking, het speelplein, het wandelpad naar het speelplein en het wandelpad naar de cafetaria. Bij het ter perse gaan van deze krant gold deze situatie, maar daar kan snel verandering in komen. "Een verplichting voor de volledige bebouwde kom komt er voorlopig nog niet. Daarvoor voldoet de stad niet aan de voorwaarden gesteld door de gouverneur en de hogere overheid. De tweede golf heeft onze stad gelukkig nog niet bereikt, maar we zijn bijzonder alert en zullen schakelen van zodra dat nodig is", zegt burgemeester Emmily Talpe.Opvallend is dat de mondmaskerplicht er kwam op het moment dat er volgens de cijfers van Sciensano nog geen enkele besmetting was in Ieper. "Uit voorzorg", zegt de burgemeester. "De verantwoordelijkheid werd bij de lokale besturen gelegd om te oordelen waar dit aangewezen is. We begrijpen dat het op sommige dagen en op verschillende plaatsen misschien niet altijd zinvol is een mondmasker te dragen binnen die tijdstippen, maar het is onmogelijk om per straat of voor verschillende dagen een ander tijdsregime in te voeren. Net om die reden kiezen we ervoor de tijdstippen ruim te nemen, naar analogie met de horeca. Dat heeft het voordeel van de duidelijkheid. Bovendien is een mondmasker sowieso al verplicht op veel plaatsen." Aanvullend is beslist dat in de tien steden en gemeenten van de politiezone Arro Ieper men steeds een mondmasker op zak moet hebben. "Het is een goede zaak dat de beslissing eenduidig is en geldt voor de hele zone. Het werkt sensibiliserend en bovendien kunnen mensen nu meteen het mondmasker opzetten wanneer we hen erop wijzen dat het op die plaats verplicht is", zegt korpschef Kenneth Coigé van de politiezone Arro Ieper. "We geven onze politiemensen de opdracht om in eerste instantie te sensibiliseren en mensen te vragen om hun mondmasker gewoon aan te doen. Meestal wordt dat dan ook gedaan.""Maar we kunnen natuurlijk niet op iedere hoek van de straat iemand zetten om te controleren. We moeten er vanuit gaan dat elke burger voldoende burgerzin en plichtsbesef heeft. Het is niet de bedoeling om iedereen zomaar te verbaliseren en repressief op te treden, maar er kunnen boetes opgelegd worden. Dat verloopt niet via de GAS-procedure, maar wel degelijk via het parket. Er wordt een proces-verbaal opgemaakt en een onmiddellijke minnelijke schikking voorgesteld van 250 euro." "Het valt voor dat mensen pertinent weigeren of meermaals inbreuken begaan, maar dat is een minimale minderheid", vervolgt de korpschef. "Maar mensen die hardleers zijn, moeten het voelen."Precieze cijfers over het aantal pv's kan de korpschef niet geven. "Er zijn al heel veel pv's geweest sinds maart, maar de maatregelen waren toen anders. Na verloop van tijd werd het moeilijker om dingen effectief te controleren. We leven uiteindelijk niet in een politiestaat. Sinds begin juli zijn er dagelijks een tiental interventies. Dat kan pieken naar 15 à 20 per dag. Zeker bij mooi weer krijgen we meer meldingen, want er is een vorm van sociale controle waarbij burgers inbreuken melden. Een aantal van die vaststellingen resulteert niet noodzakelijk in een proces-verbaal. We willen geen heksenjacht ontketenen, maar we stellen wel vast dat het aantal pv's sinds begin juli opnieuw lichtjes stijgen. De afgelopen twee weken werd een 25-tal werden processen-verbaal opgesteld. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om mensen die pertinent weigeren om een mondmasker te dragen bestuurlijk aan te houden, om te vermijden dat die persoon andere mensen besmet. Zo zijn er al twee gevallen geweest."De veiligheidscamera's die her en der in het centrum van Ieper hangen, zijn een handig hulpmiddel voor de politie om de mondmaskerplicht te handhaven. "Het is niet zo dat er daar iemand continu zit te kijken of iedereen alle regels volgt. Maar die beelden worden wel gebruikt om onze ploegen aan te sturen. Het is ook zo dat in bepaalde situaties we de camerabeelden nadien gebruiken om te controleren of wat een persoon beweert wel klopt. Bijvoorbeeld: iemand zegt dat hij geen mondmasker draagt omdat hij eventjes een broodje aan het eten was, maar uit de camerabeelden blijkt dat die persoon daar al een uur zit zonder mondmasker, dan kunnen we die beelden gebruiken als bewijs."Het voorbeeld dat de korpschef aanhaalt, vertoont veel gelijkenissen met wat Johny Dewaele (53) maandag is overkomen. "We zaten met een aantal mensen op de Grote Markt, waarvan sommigen inderdaad de regels niet volgden", vertelt hij. "Maar ik was een broodje aan het eten. Ik denk dat dat nog altijd mag zonder mondmasker. Blijkbaar hadden ze dat anders gezien op de camerabeelden. Dat is mijn oordeel, want de agent wou het niet toegeven. De politie stelde een pv op en ik moest tekenen om akkoord te gaan. Ik heb dat geweigerd en ik zal het blijven aanvechten. Ik maak me geen zorgen. Ik probeer me zoveel mogelijk te houden aan de regels en ik vind het verkeerd dat iedereen over dezelfde kam geschoren wordt."Ook in De Palingbeek is op de drukste plaatsen een mondmaskerplicht van kracht, maar daar lijkt iedereen zich eraan te houden. "Daar zijn er nog geen vaststellingen van inbreuken", zegt korpschef Kenneth Coigné. "Nu en dan zijn er patrouilles te voet of per fiets, maar voorlopig lijkt iedereen zich er aan de regels te houden."Bezoekers begrijpen ook dat de mondmaskerplicht een noodzakelijke maatregel is. "We zijn naar hier gekomen om als vriendinnen nog eens bij elkaar te zijn. Coronaproof, vandaar dat we bijvoorbeeld ook onze picknick mee hebben", zeggen Tamara Delaere uit Kortrijk, Sabine Vanhollebeke en Ann Vandenbrul uit Wevelgem en Samuela D'hont uit Uitkerke. "We wisten nog niet dat er een verplichting was, maar we konden het wel vermoeden. Op steeds meer plaatsen is er een mondmaskerplicht. We hebben er weinig moeite mee en bovendien geldt het maar voor sommige paden."