Het coronavirus lijkt toch een stuk akeliger dan we met zijn allen dachten. Het afsluiten van Italië, het beeld van overbezette ziekenhuizen daar en de snelheid waarmee het zich in alle richtingen verspreidt, heeft onze alertheid en die van onze overheid aangescherpt.
...

Het coronavirus lijkt toch een stuk akeliger dan we met zijn allen dachten. Het afsluiten van Italië, het beeld van overbezette ziekenhuizen daar en de snelheid waarmee het zich in alle richtingen verspreidt, heeft onze alertheid en die van onze overheid aangescherpt.Wetenschappers doen er alles aan om het virus letterlijk en figuurlijk in kaart te brengen, maar dat vergt tijd. En dus nemen we maar beter voorzorgen. De tips die de federale regering verspreidde - u kent ze ongetwijfeld al uit het hoofd - volgen we nauwgezet op.Minder duidelijk waren de eerste adviezen over het al of niet laten doorgaan van evenementen. Net zoals dat voor de woonzorgcentra waar eerst alleen jongeren niet meer op bezoek mochten. Dat werd al na een dag bijgesteld en tot na de paasvakantie is alle bezoek nu verboden. Dat is een drastische maatregel die ongetwijfeld, zowel voor familie als voor bewoners, pijn doet maar waarvoor begrip is. Want niemand wil dat bejaarde mensen onzorgvuldigheid met de dood moeten bekopen.Als jullie, politici, zorgen voor duidelijkheid, dan gaan mensen - de meesten toch - zich laten leiden door hun burgerzin én zo hun verantwoordelijkheid nemen waar ze dat kunnen en waar het verwacht wordt.Het covid-19-virus laat niet met zich lachen, dat weten we intussen. Het durft al eens muteren, sommige mutaties maken het nog gevaarlijker, andere dan weer niet. We weten het op dit ogenblik niet. En dus, beste politici, wees moedig en neem de besluiten die echt doeltreffend zijn én de uitbraak in tijd beperken. De korte pijn is altijd beter dan geklooi in de marge. En nee, dit is ook niet het moment om het over nadelen en voordelen van bevoegdheidsversnippering te hebben of om alleen op de publieke tribune oppositie te voeren tegen het anti-coronabeleid. Voor politieke spelletjes is het nu het moment niet. Discussieer binnenskamers, maar kom naar buiten met eensluidende beslissingen, in het belang van iedereen.