Deze activiteit van het Rode Kruis, afdeling Ieper, kon rekenen op de ste...

Deze activiteit van het Rode Kruis, afdeling Ieper, kon rekenen op de steun van het college van burgemeester en schepenen, maar ook op die van de rechtbank van eerste aanleg van Ieper en tal van verenigingen.De bloedinzameling startte om 10 uur en onder aandere schepenen Desomer, Dehaene, De Roo, Ryde en Verschoore waren aanwezig om effectief bloed te geven.(EF)