Al sinds 1872 is het kanaal Roeselare-Leie, in totaal 16,5 kilometer lang, een van dé economische pijlers van de brede regio. Maar die belangrijke waterloop heeft dringend nood aan ingrijpende renovatiewerken. De Vlaamse Waterweg voorziet de komende vijf jaar telkens vijf miljoen euro om de oevers en kaaimuren te vernieuwen, maar dat bedrag is lang niet voldoende, zo blijkt.
...

Al sinds 1872 is het kanaal Roeselare-Leie, in totaal 16,5 kilometer lang, een van dé economische pijlers van de brede regio. Maar die belangrijke waterloop heeft dringend nood aan ingrijpende renovatiewerken. De Vlaamse Waterweg voorziet de komende vijf jaar telkens vijf miljoen euro om de oevers en kaaimuren te vernieuwen, maar dat bedrag is lang niet voldoende, zo blijkt.De kanaalburgemeesters (Roeselare, Izegem, Ingelmunster, Oostrozebeke en Wielsbeke, red.) trokken eerder al aan de alarmbel en krijgen nu de volle steun van de ondernemersorganisatie Voka en gedeputeerde Jean De Béthune van de provincie West-Vlaanderen. "We kunnen het belang van het kanaal Roeselare-Leie niet onderschatten", klinkt het. "De vaart werd ruim anderhalve eeuw geleden gerealiseerd als hefboom voor de economie in onze regio en is nu meer dan ooit uitgegroeid tot dé levensader voor onze ondernemers. Ga het kanaal maar eens af: overal vind je grote kleppers: Soubry in Roeselare, Vandemoortele-Cargill in Izegem, ForFarmers in Ingelmunster, Unilin in Oostrozebeke, Vanden Avenne in Ooigem... Het kanaal is een hoeksteen van hun dagdagelijkse werking."Jaarlijks worden er 4,85 miljoen ton goederen via het water getransporteerd. In mensentaal: dit is het equivalent van 242.500 vrachtwagens. "Stel je voor dat die plots op onze wegen zouden verschijnen. Een ramp op vlak van mobiliteit." Net daarom dringen de partners aan op extra middelen. "Indien de oevers en kaaimuren niet aangepakt zouden worden, dreigt de helft van de scheepvaart op het kanaal te verdwijnen. Een economisch infarct voor de regio. Het worst case scenario is dat de oevers zouden breken en dat het water bijvoorbeeld in Izegem de ingekokerde Mandel zou invloeien. Dan loopt het kanaal op die manier gewoon leeg.""We mogen dit dossier dus niet loslaten, onze waterweg biedt ons erg veel kansen. In Vlaanderen bevinden tachtig procent van alle bedrijven zich binnen een straal van tien kilometer van een bevaarbare waterweg. Het potentieel is dus enorm: minder filevorming op de weg, minder fijn stof en dus een betere luchtkwaliteit..." Net daarom wordt de komst van de River Terminal die door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij gerund zal worden aan de Schaapsbrug in Roeselare toegejuicht. "Die zal focussen op goederen in bulk en paletvervoer en wordt complementair met de bestaande terminal in Wielsbeke, die zich op containertransport richt. De terminal in Roeselare moet eind 2021 operationeel zijn."De voorziene 25 miljoen euro moet omhoog, vinden politici en ondernemers. "Er is minstens 32 miljoen euro nodig om de volgende vijf jaar alle broodnodige herstelwerken uit te voeren en de vijf jaar nadien is er nog eens 7,1 miljoen euro nodig. Net daarom hebben we de handen in elkaar geslagen en trekken we met een gezamenlijk dossier naar Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD). Zij is zich bewust van de problematiek, iets wat ook het bestaande masterplan voor de opwaardering van het kanaal bewijst."Dat masterplan moet ervoor zorgen dat binnenvaartschepen tot 3.000 ton het kanaal kunnen bevaren, nu ligt het maximum op 1.500 ton. "Daarin kadert de nieuwe en hogere centrumbrug in Ingelmunster die op zondag 10 mei officieel wordt geopend, maar er is ook een uitdieping van 40 centimeter nodig. Het kanaal is nu 3,5 meter diep, dat moet 3,9 meter worden. En de zwaaikom in Kachtem en Roeselare moeten verbreed worden. Die in Ingelmunster is al groot genoeg."Om het masterplan volledig uit te voeren, is nog eens minstens 117 miljoen euro extra nodig. "Dit is essentieel voor economisch perspectief van de hele provincie. Daarenboven is in de huidige renovatieplannen is de Kop van de Vaart in Roeselare niet opgenomen Terwijl die zo snel mogelijk moet aangepakt worden. Het stuk van aan de Bruanebrug tot aan het einde van het kanaal moet heel dringend herbouwd worden en daarvoor is 26,5 miljoen euro nodig, maar daar is momenteel geen euro voor gebudgetteerd. Ook die kwestie willen we op tafel brengen, want het kanaal Roeselare-Leie is meer dan ooit het kloppend hart van onze regio. Ons kanaal moet bovenaan het prioriteitenlijstje van de Vlaamse regering staan. Daarom moeten we met de lokale overheden, de provincie en onze ondernemers over alle gemeente- en partijgrenzen heen samenwerken en ijveren voor deze broodnodige investeringen."