"Eén en ander was het gevolg van de nota rond 'de toekomst van de parochiekerken in de Westhoekregio', een document dat ontstond door de omzendbrief van toenmalig Vlaams minister Geert Bourgeois (2011) in samenspraak met de kerkelijke overheid en dit op basis van bisschoppelijke brieven en richtlijnen en rond 'Kerk zijn vandaag en de toekomst van parochies' (documenten van 2011-2011)", zei Lefever.
...

"Eén en ander was het gevolg van de nota rond 'de toekomst van de parochiekerken in de Westhoekregio', een document dat ontstond door de omzendbrief van toenmalig Vlaams minister Geert Bourgeois (2011) in samenspraak met de kerkelijke overheid en dit op basis van bisschoppelijke brieven en richtlijnen en rond 'Kerk zijn vandaag en de toekomst van parochies' (documenten van 2011-2011)", zei Lefever."In 2013 werd gesteld op een gestructureerde wijze de opgestarte gesprekken over de toekomstvisie van de parochiekerken met het centraal kerkbestuur verder te zetten. Ik citeer: 'De stad wenst in het jaarlijks overleg met het centraal kerkbestuur opportuniteiten inzake valorisatie, neven- of herbestemming van de kerkgebouwen te overlopen. Er werd dus ook gevraagd en verwacht dat het centraal kerkbestuur, de kerkfabrieken en alle betrokken actoren actief meedenken over de mogelijke functies om de toekomst van de kerkgebouwen veilig te stellen."Schepen Ben Desmyter (CD&V) antwoordde: "Alles staat eigenlijk in het Patrimoniumplan. En de hoofdlijnen blijven dezelfde. De eredienst is tot op vandaag nog altijd gegarandeerd in de kapelanij van 't Vogeltje. Zolang er daar eredienst is, wachten we om het dossier op te starten. Bedoeling is er socio-culturele infrastructuur van te maken.""Gezien het stadsbestuur definitief afgestapt is van het idee om de O.LV.-kerk te herbestemmen tot 'podiumzaal' en geopteerd heeft om te kiezen voor de Vroonhofsite, kiezen we nu om er een soort 'Open Erfgoeddepot' van te maken. Hiervoor zijn geen grote infrastructuurwerken voorzien. Maar momenteel is er nog eredienst, en er staat dan ook nog geen timing op", aldus Ben Desmyter."De residerende pastoor van Sint-Jan-ter-Biezen is intussen verhuisd, de pastorie (eigendom van stad) staat dus leeg. Heeft men voor de kerk (ook eigendom van stad) reeds een toekomstvisie en op welke termijn, wel rekening houdend met het feit dat de eredienst ook nog in deze kerk gegarandeerd is? Ik verwijs hier ook naar een eerder punt waar men in het kader van het 'masterplan DNA van het dorp', Sint-Jan-ter-Biezen voordraagt. We lezen in de nota: 'De toekomst van de kapel wordt in vraag gesteld'. 'De kapel zal op termijn een andere bestemming krijgen.' Ook voor de pastorie zal op termijn naar een andere invulling worden gezocht'", aldus nog Lefever.Schepen Desmyter besloot dat hier verschillende pistes onderzocht worden, in het kader van het masterplan voor het gehucht. (AH)