"In het centrum van Poelkapelle staat de gedenkzuil voor de Franse militaire piloot Guynemer, die boven het dorp verdween tijdens de Eerste Wereldoorlog", vertelt Luc Vanbeselaere, voorzitter van het Guynemercomité. "Doorheen de jaren is de figu...

"In het centrum van Poelkapelle staat de gedenkzuil voor de Franse militaire piloot Guynemer, die boven het dorp verdween tijdens de Eerste Wereldoorlog", vertelt Luc Vanbeselaere, voorzitter van het Guynemercomité. "Doorheen de jaren is de figuur van Guynemer dorpsbepalend geweest voor Poelkapelle. Niet alleen waren er de vele herdenkingen, maar ook tal van organisaties en gebouwen in Poelkapelle kregen de naam van Guynemer. Iedere generatie in Poelkapelle heeft wel eens rond het Guynemermonument gestaan op 11 september, de dag waarop Guynemer herdacht wordt.""Zelfs de jongste generatie is gelinkt aan Guynemer: de Vrije Basisschool De Ooievaar verwijst met zijn naam naar het symbool van het eskader van Guynemer. Frankrijk en in het bijzonder de Franse luchtmacht hebben steeds Poelkapelle een warm hart toegedragen. Poelkapelle heeft onder andere het voortbestaan van zijn naam te danken aan de Franse overheid. Zeer recent werd de restauratie van het Guynemermonument ook ondersteund vanuit Frankrijk. Nu wil Poelkapelle iets terug doen. Het Guynemercomité start daarom een collecte op. Storting kunnen op het rekeningnummer BE34 7512 0216 2790 van de Poelcapelle 1917 Asscociation met vermelding 'Notre Dame'."(RB)