"Zodra ik te weten was gekomen dat er pal voor mijn deur een gedrocht van een elektriciteitscabine zou worden ingeplant, ben ik in actie geschoten", zegt Magda. "Ik heb mijn bezwaarschrift aangetekend ingediend op 11 september 2018 en duidelijk gesteld dat ik met deze oplossing niet akkoord kon gaan. Ik begrijp echt niet waarom die lelijke kast nu recht voor mijn huis moet staan. Mijn voorstel was om de cabine vlak naast mijn huis te plaatsen, tegen de gracht. Daar staat ze voor niemand in de weg en stoort ze het uitzicht niet. Deze locatie zou ook beschermd natuurgebied zijn. Dat betekent dat ik helemaal geen veranderingen mag aanbrengen rond mijn huis, maar zo'n afschuwelijke cabine, dat kan dan...

"Zodra ik te weten was gekomen dat er pal voor mijn deur een gedrocht van een elektriciteitscabine zou worden ingeplant, ben ik in actie geschoten", zegt Magda. "Ik heb mijn bezwaarschrift aangetekend ingediend op 11 september 2018 en duidelijk gesteld dat ik met deze oplossing niet akkoord kon gaan. Ik begrijp echt niet waarom die lelijke kast nu recht voor mijn huis moet staan. Mijn voorstel was om de cabine vlak naast mijn huis te plaatsen, tegen de gracht. Daar staat ze voor niemand in de weg en stoort ze het uitzicht niet. Deze locatie zou ook beschermd natuurgebied zijn. Dat betekent dat ik helemaal geen veranderingen mag aanbrengen rond mijn huis, maar zo'n afschuwelijke cabine, dat kan dan wel!""Er is trouwens nog een bijkomend probleem: door die cabine op die plaats te installeren, kan ik haast mijn auto niet meer in mijn garage parkeren. Ook heb ik mijn bedenkingen bij wat er zal gebeuren als hier grote landbouwvoertuigen passeren.""Op mijn schrijven heb ik nooit een antwoord gekregen, en daarom heb ik de burgemeester en enkele gemeenteraadsleden aangesproken. Volgens de burgemeester moest ik niet panikeren, er zou wel voor een geschikte oplossing worden gezorgd... Hoe moet ik daar nu over denken? Waren dat loze verkiezingsbeloftes? Ben ik te naïef geweest? Ik heb misschien te lang gewacht om verdere stappen te ondernemen, maar toen er een tweede geel bekendmakingsbord voor de deur werd neergepoot, stond daarop dat het mij 100 euro zou kosten als ik opnieuw een bezwaarschrift zou indienen. Het werd mij ook afgeraden door enkele politici om dat te doen", aldus Magda. "Twee gemeenteraadsleden zijn voor mij in de bres gesprongen en hebben de moeite gedaan om zelf te informeren. Maar zij kregen als antwoord dat de beslissing al genomen was en dat er niets meer aan te doen was. Toen mijn dochter Ann deze week foto's op Facebook plaatste van de cabine die werd geleverd, vond ik het heel eigenaardig dat die binnen de kortste keren werden verwijderd. Bij Fluvius kreeg ik ook geen zinnige uitleg. Moet ik hier nu de rest van mijn leven op dat lelijke ding kijken?"Herhaalde pogingen om een reactie te krijgen van Fluvius bleven zonder gevolg. Ook bij het stadsbestuur wilde niemand in eigen naam reageren. "Het dossier over een elektriciteitscabine loopt al heel lang", klinkt het. "De bestaande oude cabine aan de kerk was dringend aan vervanging toe, maar vermits Vinkem bijna volledig landelijk gebied is, kan er om technische redenen niet zomaar te lande een nieuwe cabine worden ingeplant. Dat is ook met Onroerend Erfgoed bekeken. Toen kwam er ineens wel een handige oplossing: de ruilverkaveling die daar in aanbouw is, stelde een stukje grond ter beschikking aan de stad Veurne dat wel geschikt was. Vorig jaar in de zomer kon dit voorstel op unanieme goedkeuring in de gemeenteraad rekenen en was er dus een principieel akkoord. In oktober 2018 is er een bouwvergunning afgeleverd.""Wat het bezwaarschrift betreft: dat is ontvankelijk verklaard, maar ongegrond bevonden. Het is trouwens niet juist dat de Zomerweg beschermd natuurgebied is. Wel is het agrarisch waardevol gebied. Op een bezwaarschrift dat wordt ingediend tegen een bouwdossier wordt trouwens nooit persoonlijk geantwoord. De indiener kan wel opnieuw een bezwaar indienen zodra er een nieuwe bekendmaking wordt geplaatst, maar dat is dus niet gebeurd. De ingenieur van Fluvius heeft bevestigd dat dit om technische redenen de enige oplossing kon zijn."