"Ik ben opgelucht", reageert Plopsa-ceo Steve Van den Kerkhof. "We hebben net van de RVA vernomen dat onze seizoensmedewerkers nu toch niet op straat staan. We hebben ze allemaal gecontacteerd om het goede nieuws te melden."
...

"Ik ben opgelucht", reageert Plopsa-ceo Steve Van den Kerkhof. "We hebben net van de RVA vernomen dat onze seizoensmedewerkers nu toch niet op straat staan. We hebben ze allemaal gecontacteerd om het goede nieuws te melden." Hoe zat dat nu weer? "Voor de coronamaatregelen die sinds 13 maart van kracht zijn, hadden onze 225 seizoensmedewerkers van Plopsaland De Panne en Plopsa Coo hun contract ondertekend", legt Steve Van den Kerkhof uit. "Er waren ook enkele vaste medewerkers die dit jaar hun contract hadden afgesloten met de bedoeling om op 1 april te starten. Plots verscheen op de website van de RVA dat wie nog geen dag had gewerkt na het ondertekenen van de overeenkomst, geen recht had op een economische werkloosheidspremie die 70 procent van de wedde bedroeg. Het was onbegrijpelijk dat we zoveel mensen noodgedwongen op straat moesten zetten. We hebben er ons niet bij neergelegd en bleven druk uitoefenen. Met resultaat zo blijkt, want op de website van de RVA lezen we dat mensen die voor de coronacrisis een contract hadden getekend nu toch economisch werkloos gesteld kunnen worden. Dat wordt morgen het eerste werk dat ik ga doen, al mijn mensen bellen dat ze toch aan boord mogen blijven. Onze medewerkers krijgen daardoor iets meer geld en we kunnen een beroep blijven doen op hen wanneer we onze parken opnieuw kunnen openen. Dat betekent een enorme tijdswinst. Ik ben vooral blij dat we een sociaal bloedbad hebben kunnen vermijden." (GUS)