Pastoor Rui De Smedt licht een en ander toe: "Hoe kunnen we elkaar troostend nabij zijn in deze donkere dagen zonder elkaar fysiek te ontmoeten? De troostplek biedt hier een oplossing. Het is ee...

Pastoor Rui De Smedt licht een en ander toe: "Hoe kunnen we elkaar troostend nabij zijn in deze donkere dagen zonder elkaar fysiek te ontmoeten? De troostplek biedt hier een oplossing. Het is een plek om op een hedendaagse manier toch een vorm van verbondenheid en ontmoeting te maken met onze overledenen, met God, met de gemeenschap. Bezoekers kunnen een woord van troost en hoop op een kei noteren. De woorden op de keien groeien aan met woorden van troost en hoop. Het is eveneens een middel om verbondenheid te schenken in deze moeilijke tijden.""Reeds heel wat mensen hebben een warm woord op een kei geschreven... Blijkbaar is er wel nood aan een stille plek, een troostplek, om te herinneren en ons met elkaar verbonden te weten. Loop dus de kerk gerust even binnen en laat je raken door de warme, troostende en verbindende woorden die er liggen. Misschien wil je zelf wel zo'n warm woord van troost neerschrijven op een kei?", besluit de pastoor uitnodigend. (LB)