Plannen voor functioneel stadspark op Bleekweide klaar

De Bleekweide, een al geruime tijd braakliggend stukje groen in de Brugse wijk Sint-Gillis, wordt omgevormd tot een stadspark met een wandelpad en zit- en picknickbanken. “In de binnenstad zijn er veel mensen met een kleine of helemaal geen tuin dus stadsparkjes zijn erg belangrijk”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

© GF

Het terrein dat bij de Bruggelingen bekend is als de Bleekweide situeert zich tegenaan het cohousingproject ‘Stoer Huus’ en het woningbouwproject ‘De Blekerie’ in de wijk Sint-Gillis in de Brugse binnenstad. Het wordt ontsloten via de Baliestraat en de Eugeen Van Steenkistestraat.

“Nu zijn de plannen dus klaar om het gebied om te vormen tot een mooie, functioneel stadspark”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD Plus). “Vorig jaar werd door onze diensten een inspraakmoment georganiseerd waarbij werd geluisterd naar de voorstellen en suggesties van omwonenden en deze werden dus verwerkt in de plannen.”

Zit- en picknickbanken

Het nieuwe park wordt ontsloten via zowel de Langerei, de Eugeen Van Steenkistestraat (Julius en Maurits Sabbestraat) en de Baliestraat. Er wordt een pad aangelegd dat de voormalige bleekweide doorkruist en er komen terrassen met zit- en picknickbanken.

De bestaande mooie notelaars op het terrein blijven behouden terwijl andere weinig waardevolle of dode bomen worden verwijderd. “In totaal worden 11 nieuwe sierbomen aangeplant. Er worden onder andere meerstammige rode esdoorns, krentenboompje, boomhazelaar, meidoorn, amberboom, sierkersen en appelbomen aangeplant”, weet schepen Van Volcem.

Zones met bloembollen

“Verder worden sierheesters voorzien aan de randen en wordt een vasteplantenbegroeiing aangeplant als eilandjes tegen het omliggende woningencomplex. In het biodivers gazon, dat een minder intensief onderhoud vergt, en rond de bomen worden zones voorzien met bloembollen.”

De bleekweidegracht op het domein is historisch gegroeid en wordt behouden maar wordt wel gebaggerd. Langs één zijde wordt een houten oeverbeschoeiing geplaatst. Langs de andere zijde wordt een flauwe oever voorzien met een oeverbeplanting.

Geen spelelementen

“Er is bewust voor gekozen om in dit park geen spelelementen te plaatsen. Enkel ‘een wiebelbrug’ over de gracht die wordt bevestigd aan grote keien, wordt in de parkaanleg geïntegreerd. Een park is voor elke inwoner en alle leeftijden”, geeft de schepen nog mee.

“Bovendien is dit nieuwe park ook een groene long die zal aansluiten bij het mooie park Hof De Jonghe waar recent ook opnieuw schapen grazen. In de binnenstad zijn er veel mensen met een kleine of helemaal geen tuin dus stadsparkjes zijn erg belangrijk.”

“Naast het Minnewaterpark, Park Sebrechts, het Koning Albertpark, Botanniekenhof en Graaf Visartpark (vijf grote stadsparken) en de Vesten (7 Km) telt de binnenstad ook nog veel kleinere groene oases in de binnenstad. Ik hoop in de toekomst ook nog grote tuinen van de kloostergemeenschappen open te kunnen stellen zoals in het Gezellekwartier en rond de Ezelstraat.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.