Plannen voor dorpskernvernieuwing Boezinge stuiten op verzet: “Plan schiet tekort op vlak van verkeersveiligheid”

Een groot deel van de kasseien verdwijnt uit de dorpskern van Boezinge.© TOGH
Een groot deel van de kasseien verdwijnt uit de dorpskern van Boezinge.© TOGH
Tom Gheeraert

Vanaf september wordt de dorpskern van Boezinge in een nieuw kleedje gestoken. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel en tot tevredenheid van de meeste inwoners verdwijnt ook een groot deel van de kasseien. Toch is er ook ontevredenheid over het gebrek aan inspraak – wegens de coronamaatregelen volgens schepen Goudeseune –, het verlies aan parkeerplaatsen en het gebrek aan verkeersremmende maatregelen. “Ik heb mijn twijfels of het een verbetering wordt”, reageert slager Chistophe Devoogdt.

Nu Zillebeke haar dorpskernvernieuwing gekregen heeft, richt het Ieperse stadsbestuur het vizier op Boezinge. “Er komt een gescheiden rioleringsstelsel”, zegt schepen van Openbare Werken Ives Goudeseune (SP.A). “Verschillende milieuknelpunten worden hierdoor opgelost. Op het eerste zicht is dat misschien minder boeiend, maar toch heel belangrijk. Wat de bovenbouw betreft, zal het grote visuele verschil zijn dat het parkeren meer geordend wordt. De bestaande zones van asfalt zullen versmallen omdat parkeren op kasseien wordt voorzien. De huidige kasseien worden deels vervangen door mozaïeken en deels door asfalt. De nieuwe kleinschalige materialen komen in het gedeelte tussen de Vannestestraat tot de Brugstraat. Daardoor zal er 576 meter minder kasseien zijn. De rijweg wordt ook versmald omdat de parkeerzone een afgebakende zone in kasseien wordt. De bomen die jaarlijks gesnoeid moesten worden, vervangen we door duurzame bomen.”

De kostprijs wordt geraamd op 6.930.000 euro (excl. BTW), waarvan 4.600.000 euro voor rekening van de Ieperse stadskas. “De start van de rioleringswerken is gepland in september 2021”, vervolgt Goudeseune. “De duurtijd bedraagt drie jaar, in meerdere fasen. Voorafgaand aan de rioleringswerken moeten de nutsmaatschappijen nog werken verrichten, deels om de riolering te kunnen aanleggen, deels omdat zij zelf vernieuwingswerken willen uitvoeren.”

“De plannen zijn voor 98 procent aangepast aan de wensen van de bewoners. Er zal altijd iemand ontevreden zijn” – schepen Ives Goudeseune (SP.A)

Op de gemeenteraad van december uitte CD&V bij monde van Katrien Desomer al stevige kritiek op de plannen. “Bij een dorpskernvernieuwing moeten er volgens ons drie zaken in beschouwing worden genomen: functionaliteit, verkeersveiligheid en leefbaarheid”, reageert ze. “CD&V heeft het gevoel dat enkel over dat eerste is nagedacht als we de plannen zien. Daarnaast is er eigenlijk, behalve een infomarkt waar het ontwerp werd getoond, geen enkele inspraak mogelijk geweest. Op vlak van verkeersveiligheid schiet het plan tekort. Enkel een bordje met zone 30 plaatsen, zal het verkeer niet afremmen. Op vlak van leefbaarheid is er ook niet veel denkwerk verricht. In deze tijden, waar heel wat steden en gemeenten gaan voor meer functionele groene ruimte als ontmoetingsplaats, wordt er in Boezinge helemaal niets voorzien. De zone langs de kerk en de zone voor het kasteel zijn nochtans dé kans bij uitstek om hier, met trouwens weinig kosten, te zorgen voor wat openbaar groen. Het is jammer dat dit plan negen maanden onaangeroerd in de kast bleef liggen en er in die tijd op geen enkel moment bereidheid werd getoond om in overleg te gaan met de inwoners. Inspraak was de afspraak en daar heeft het schepencollege zich niet aan gehouden.”

Gebrek aan informatie

Ook Boezinge2020, het platform dat opgericht werd door en voor bewoners van Boezinge, deelt die kritiek. “De plannen zijn mooi, daar zijn we positief over”, zegt Stijn Deruyter, die samen met drie anderen het initiatief nam voor Boezinge2020. “Ik vind het wel jammer dat er geen vervolg meer kwam op de inspraak. Er was een infovergadering voor de coronaperiode, waarbij de bewoners heel wat vragen en opmerkingen hadden. Daarna hebben we er niets meer van gehoord. Er waren wel bevragingen, maar ook daar is niets meer van gekomen. De vraag is dan ook in hoeverre de burger nog gehoord werd. In ieder geval zullen we met Boezinge2020 de situatie blijven opvolgen en de Boezingenaar trachten te informeren.”

Ook de plaatselijke handelaars klagen over het gebrek aan inspraak en informatie. “Officieel hebben we het definitieve plan nog niet gezien, maar wel via oppositielid Jan Laurens”, zegt Christophe Devoogdt, die al 22 jaar een slagerij uitbaat langs de Diksmuidseweg. “Als handelaar weten we heel weinig: wanneer wordt er begonnen? Hoe worden de werken aangepakt? Gaat onze zaak toegankelijk blijven? Ik heb bijvoorbeeld gevraagd of er in de Bruggestraat parkeerstroken kunnen voorbehouden worden voor de handelaars, maar ik heb daar nooit antwoord op gekregen. We hebben veel vragen. Het is met een bang hartje dat we naar die werken uitkijken.”

De charme van de kasseien

De plannen zelf voldoen ook niet aan de verwachtingen. “Ik vind dat we enorm moeten inboeten aan parkeerplaatsen”, aldus Christophe. “Er zijn ook weinig verkeersremmers en de fietssuggestiestroken vind ik gevaarlijk. Ik heb mijn twijfels of het een verbetering zal zijn en Boezinge veiliger zal worden. Ik ben een rasechte Boezingenaar en heb me nooit gestoord aan de kasseien. Die hebben hun charme. Maar ik denk dat er toch een meerderheid was die ze weg wou.”

Dominiek Segers heeft iets verder een optiekzaak. Zij is ook voorzitter van de lokale Unizo-afdeling. “We hebben toch schrik qua parking en snelheid”, vertelt ze. “Maar onze grootste vrees is het verlies van parkeerplaatsen. Wij zijn zeker vragende partij om nog een inspraakmoment te krijgen, want we willen toch ook graag weten wanneer er precies begonnen wordt.”

Corona

“Door corona kan je de bewoners niet zomaar bijeenroepen”, reageert schepen Goudeseune. “We onderzoeken alle mogelijkheden, maar op dit moment mag je maar met vier mensen samen komen in open lucht. Hoe kan je dan een inspraakvergadering organiseren? De plannen zijn nu wel voor 99 procent definitief, maar vooraleer de werken starten, zullen we de mensen voldoende informeren. Voor 98 procent hebben we de plannen aangepast op basis van de wensen van de bewoners. Er zal altijd iemand ontevreden zijn. Aan de ene kant zijn er mensen die de kasseien weg wilden, aan de andere kant zijn er mensen die geen asfalt wilden. Die mozaïekjes zijn dan de gulden middenweg.”

Ook Vlamertinge krijgt nieuwe dorpskern

Deze legislatuur zijn er ook plannen om in Vlamertinge een dorpskernvernieuwing door te voeren, maar die plannen zitten nog in een beginstadium. “Binnenkort gaan we communicatie doen met de bewoners om de eerste ideeën af te toetsen”, zegt schepen Ives Goudeseune. “Door corona kan er ook hier geen gebruikelijke bewonersvergadering georganiseerd worden. We zijn met AWV nog aan het afstemmen hoe we dit concreet kunnen aanpakken. Er is wel al overleg geweest met de nutsmaatschappijen, maar dat is allemaal redelijk technisch. Over de bovenbouw zijn er nog geen concrete voorstellen gelanceerd.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.