"De komende dagen en weken zullen we de bevolking uitgebreid met het uitverkoren ontwerp laten kennismaken", zeggen waarnemend burgemeester Kristof Audenaert, eerste schepen Lieselotte Denolf en stedenbouwkundig ambtenaar Bert Desendere. "We doen dat door een foldertje met uitleg en tekeningen te verspreiden en achttien grote verhelderende infopanelen eerst in het stadskantoor en daarna in de bibliotheek te plaatsen. In tegenstelling tot wat sommigen beweren, hebben we tijdens de ontwikkeling van het ontwerp de inspraak hoog in het vaandel gedragen. Inspraak voor de bevolking, maar ook voor alle politieke partijen. Elk van de politieke strekkingen was namelijk vertegenwoordigd in de stuurgroep waarmee we maandelijks in vergadering zijn samengekomen."
...

"De komende dagen en weken zullen we de bevolking uitgebreid met het uitverkoren ontwerp laten kennismaken", zeggen waarnemend burgemeester Kristof Audenaert, eerste schepen Lieselotte Denolf en stedenbouwkundig ambtenaar Bert Desendere. "We doen dat door een foldertje met uitleg en tekeningen te verspreiden en achttien grote verhelderende infopanelen eerst in het stadskantoor en daarna in de bibliotheek te plaatsen. In tegenstelling tot wat sommigen beweren, hebben we tijdens de ontwikkeling van het ontwerp de inspraak hoog in het vaandel gedragen. Inspraak voor de bevolking, maar ook voor alle politieke partijen. Elk van de politieke strekkingen was namelijk vertegenwoordigd in de stuurgroep waarmee we maandelijks in vergadering zijn samengekomen.""Uiteraard moet je op een bepaald moment knopen doorhakken, want in een dergelijk belangrijk en omvangrijk dossier liggen de opvattingen logischerwijze soms uiteen", zegt Kristof Audenaert. "Dan heb ik het bijvoorbeeld over de keuze om de Markt ofwel autovrij te maken, ofwel er eenrichtingsverkeer toe te laten, ofwel het verkeer in beide richtingen te behouden. Na veel wikken en wegen kiezen we voor eenrichtingsverkeer van noord naar zuid, dus vanaf de Burg in de richting van de Zuidstraat. De verdere verkeersafwikkeling in de buurt wordt intussen grondig onderzocht. De fietsers mogen uiteraard in beide richtingen over de Markt. We willen de zwakke weggebruiker meer slagkracht geven. Maar anderzijds vond ook het ontwerpbureau Torhout te klein om de Markt volledig autovrij te maken. Een standpunt dat we vanuit het stadsbestuur kunnen bijtreden."Een heikel punt is volgens de burgemeester het parkeren. "In het voorliggende ontwerp is er een nettoverlies van 35 parkeerplaatsen op een totaal van om en bij de 2.000 in het stadscentrum en de relatief brede omgeving. We zouden evenwel aan de achterzijde van het Ravenhofpark 108 extra plaatsen kunnen creëren nabij de Karel de Ghelderelaan. En heel graag willen we iets aanvangen met de zogenoemde site Pollet in de Hofstraat (met het grootwarenhuis). Die is nu nog in privéhanden. Daar is een ruime parking vlakbij de Markt mogelijk."Of ondergronds parkeren overwogen werd? "Natuurlijk hebben we dat onderzocht. Een ondergrondse parking onder de Markt is peperduur en zou ons maar een veertigtal parkeerplaatsen opleveren. Geen zinvol idee dus. Bovendien is zoiets geen pluspunt naar de beeldkwaliteit en de veiligheid toe."Verborgen tuinen en pleinen Aanvankelijk ging het ontwerpbureau uit van het motto Torhout marktstad, maar daar werd van afgestapt ten voordele van het meer logische Torhout onderwijsstad. Er is quasi geen enkele Europese stad of gemeente te vinden waar de scholen zo'n prominente plaats in de stadskern innemen."Ook belangrijk in het ontwerp zijn de zeven zogenoemde verborgen tuinen", pikt schepen Lieselotte Denolf in. "De opvallendste is de tuin 's Gravenwinkel in de Fraeysstraat, nu nog eigendom van de familie d'Aussy. Het zou mooi zijn om daar een doorsteek naar de tuin van de Brouckere te kunnen realiseren. Andere tuinen en pleintjes die we een mooi uitzicht willen geven, zijn de Puttuin nabij de Hoedemakersstraat, de Woltuin op de Wollemarkt, de Kerktuin langs de Beerstraat (het Heilig Hartpleintje), de koer van het Huis Bekaert (eigendom van de familie Gryson) en de Koer Vanthuyne nabij de parking Deprez in de Zuidstraat, waar De Mandel een sociaal bouwproject voorziet.""Ook de leestuin van de stedelijke bibliotheek willen we volledig heraanleggen en wel zó dat hij overvloeit in het Ravenhofpark. Zo ontsluiten we de bibliotheek als het ware. Het ontwerpbureau heeft daar mooie tekeningen over gemaakt."Of er intussen onderhandelingen gaande zijn om het domein 's Gravenwinkel in de Fraeysstraat te kopen? Kristof Audenaert: "Uiteraard hebben we al met de eigenaars gepraat, maar er zijn geenszins onderhandelingen bezig. Alles op zijn tijd."Op de Markt zelf zal het aantal parkeerplaatsen sterk beperkt zijn, waardoor het plein achter het oud-stadhuis kansen biedt om als wandelaar te verpozen. De achterpui van het oud-stadhuis - dat straks officieel deze naam zal krijgen in plaats van de kunstmatige naam Vrijetijdshuis - zou via brede trappen op dat plein uitgeven."Intussen worden er duidelijke criteria uitgewerkt om de beeldkwaliteit van nieuwe gebouwen in de stadskern te verhogen", vult stedenbouwkundig ambtenaar Bert Desendere aan. "Het gaat om zeven principes zoals het gebruik van natuurlijke materialen en het vermijden van lelijke dakappartementen. Dit om het allegaartje van totaal verschillende stijlen te voorkomen. En om zo het centrum mooier te maken."