Leden van het Burgerinitiatief keken de plannen van Plan & Bouw uit Zulte in en stelden vast dat er sprake is van een 400-tal vierkante meter handelsruimte en 44 parkeerplaatsen, waarvan een vijfde bovengronds zou komen. "Door dit project gaat er nog maar eens een waardevol ommuurde stadstuin met tientallen bomen op de schop. Nochtans stond er in het bestuursakkoord van de huidige meerderheid dat ...

Leden van het Burgerinitiatief keken de plannen van Plan & Bouw uit Zulte in en stelden vast dat er sprake is van een 400-tal vierkante meter handelsruimte en 44 parkeerplaatsen, waarvan een vijfde bovengronds zou komen. "Door dit project gaat er nog maar eens een waardevol ommuurde stadstuin met tientallen bomen op de schop. Nochtans stond er in het bestuursakkoord van de huidige meerderheid dat men private tuinen in de stadskern en waardevol groen wil beschermen", zegt Karen Dewinter. "De parkeerplaatsen zullen worden ontsloten via de Ontvangerstraat. Dit smalle, verkeersvrije straatje is vandaag nochtans een veilige fietsas voor de schoolgaande jeugd van Tielt."Het actiecomité roept via Facebook op om de plannen grondig te helpen bijsturen door bij het stadsbestuur bezwaarschriften in te dienen tegen het einde van het openbaar onderzoek op zaterdag 28 september. Het Burgerinitiatief hoopt vurig dat het project zal worden herzien en dringt aan op een kleinschaliger project met een maximaal behoud van de tuinruimte en de bomen."Voorts wensen we de historische muur palend aan het Ontvangerstraatje behouden te zien en van gemotoriseerd verkeer kan daar geen sprake zijn." Ook merkt de groep op dat het de stad ontbreekt aan een samenhangende langetermijnvisie voor de bestemming van en mobiliteit in de ruime zone rond de collegesite, zeg maar de driehoek Kortrijkstraat-Ieperstraat-Sint-Michielstraat. Het stadsbestuur wenst pas te reageren als het openbaar onderzoek ten einde is.Minder druk zit er niet zo gek veel verder op een nieuwbouwproject 'Grace' op de hoek van de Kortrijkstraat en de Steenstraat. Op de locatie van de vroegere jeanswinkel Brooklyn wil projectontwikkelaar Vlaemynck volgend voorjaar starten met de bouw van dertien appartementen en twee commerciële ruimtes op het gelijkvloers. De bouwwerken zullen zowat twee jaar in beslag nemen, zodat de bewoners hun intrede zouden kunnen doen in de lente van 2022. Een kleine helft van het project is al verkocht. (TVW)