"Een van de topprioriteiten van ons meerjarenplan is wel de vernieuwing van de site Bruwier, het Ichtegemse gemeentehuis", vertelt burgemeester Jan Bekaert (W.I.T.). "Om dit project te realiseren hebben we hiervoor 7,5 miljoen euro voorzien in de meerjarenbegroting. Dit bedrag moet voldoende zijn om de...

"Een van de topprioriteiten van ons meerjarenplan is wel de vernieuwing van de site Bruwier, het Ichtegemse gemeentehuis", vertelt burgemeester Jan Bekaert (W.I.T.). "Om dit project te realiseren hebben we hiervoor 7,5 miljoen euro voorzien in de meerjarenbegroting. Dit bedrag moet voldoende zijn om de afbraak, nieuwbouw en groenaanleg te kunnen financieren. De nieuwbouw zal 1847 m² in beslag nemen en er zijn, naast voldoende fiets parkeerplaatsen, ook parkeerplaatsen voorzien voor 84 wagens. Dit om tegemoet te komen aan een van de opmerkingen die het participatiemoment in 2017 hebben opgeleverd. Zo komen er ook geen serviceflats op het eerste verdiep. Tijdens datzelfde participatiemoment vreesden buurtbewoners namelijk voor aantasting van hun privacy, daar bewoners op de eerste verdieping van het nieuwe gebouw in hun huizen zouden kunnen inkijken. ""De nieuwe site zal uit drie voorname functionele elementen bestaan", voegt eerste Schepen Lieven Cobbaert (Liberaal 2018) toe. "In de eerste plaats komt er een socio-cultureel centrum met een polyvalente zaal van 445 m² groot. Ter vergelijking, de zaal van de Ster is 300 m² groot. Je zal er ook het Lokaal Dienstencentrum in terugvinden met een terras, aparte bar en keuken voor de bereiding van de dagelijkse maaltijden. Ten slotte worden er ook de diensten van het Sociaal Huis in ondergebracht, met de Sociale Dienst en het Huis van Het Kind. Het is de bedoeling de plannen te laten goedkeuren in de gemeenteraad van april of mei 2021." (RI/foto GC)