Plannen nieuw politiebureau in Diksmuide voorgesteld: “Alle diensten centraliseren”

© GF
Redactie KW

Afgelopen woensdag werden in het Esenkasteel in Diksmuide de plannen voor het nieuwe politiekantoor uiteengezet. Ook enkele buren waren uitgenodigd op de bijeenkomst. “Er was nood aan een nieuw politiekantoor waar alle diensten gecentraliseerd kunnen worden.”

“PZ polder heeft één van de grootste oppervlaktes”, duidt korpschef Johan Geeraart. “We zijn een meergemeentezone die naast stad Diksmuide ook zorg draagt voor de gemeenten Koekelare, Kortemark en Houthulst. Nu zijn onze diensten verspreid over zes locaties. Het is dan ook de bedoeling dat alles meer gecentraliseerd wordt met toch nog het behoud van antennepunten in de verschillende gemeenten.”

De PZ Polder heeft 111 personeelsleden in dienst die op vandaag overal verspreid zitten. Het is de bedoeling dat zij allemaal een plaats zullen vinden in het nieuwe kantoor. “De volgende diensten zullen een plaats krijgen in het nieuwe politiekantoor: het lokale informatiekruispunt, de lokale recherche, de interventiedienst, de verkeersdienst, de computercrime unit, het ICT-team, de wijkdienst van Diksmuide, de dienst operaties, het onthaal en de administratieve diensten”, vervolgt de korpschef. “Daarnaast zal het gebouw, dat uit drie bouwlagen zal bestaan, plaats bieden aan verhoorkamers, vier gewone cellen en een groepscel, ruimte voor de logistieke diensten, een refter, een ruimte die voor het publiek toegankelijk is waar mensen bijvoorbeeld een aangifte kunnen komen doen. Het is ook de bedoeling dat de groenrand rond het gebouw blijft. Het nieuwe kantoor zal wel verder naar voor komen, dichter bij de Woumenweg en er zal een bezoekersparking, een fietsenparking, een parking voor het personeel en een aparte parking voor de interventievoertuigen voorzien worden.”

Aanpak

Daarop kwam Thymo Moerman van de firma Goedefroo en Goedefroo het plan van aanpak uitleggen. “Het inrichten van de bouwplaats zal beginnen op 17 oktober, hierbij wordt met Herashekkens en stofdoek het hele gebouw afgesloten. Aan- en afvoer van het materiaal en materieel zal via de Pluimstraat gebeuren. Uiteraard rekening houdend met de scholen die daar zijn. Er zal dus geen vervoer zijn op de uren dat de scholen beginnen en eindigen. Voorbereidend zullen we het gebouw ontruimen en asbest verwijderen. Er is niet veel asbest gevonden en wat we vonden kan veilig worden verwijderd. Daarna volgt de machinale sloop die zal starten aan de achterkant van het terrein”, aldus Thymo Moerman.

“Wat kan gebruikt worden in de fundering van het nieuwe gebouw zal vermalen en ter plaatse gebruikt worden. Ook andere recycleerbare materialen zullen naar erkende verwerkers worden gebracht. We zullen zoveel mogelijk stofhinder tegengaan. De machinale sloop zal pas starten na de herdenkingsperiode, de site ligt vlakbij de begraafplaats en daarom zal deze sloop pas rond 11 november beginnen.”

Ecologisch

© GF

Projectarchitect Reinout Pieters (Goedefroo&Goedefroo) gaf nog mee dat op het gelijkvloers de publieksruimte, de verhoorkamers, arrestantencomplex, logistiek en onthaal zullen komen. Rondom het centraal hart komen twee kantoorniveaus. Het is ook de bedoeling dat de politieraad in de toekomst daar zal vergaderen. Het hele gebouw is zo ecologisch mogelijk uitgewerkt. Zo wordt er gebruik gemaakt van houtmassiefbouw wat tegelijk ook een warme uitstraling geeft. Er is duidelijk gekozen voor een ruim, lichtrijk, modern en gezellig gebouw dat zeker ook voor de omgeving een meerwaarde zal zijn.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.