Plannen ‘Nieuw Kortrijk’ krijgen stilaan duidelijkere vorm

Redactie KW

De opwaardering van de wijk ‘Nieuw Kortrijk’ die dit najaar nog van start moet gaan, wordt steeds duidelijker. Woensdag deed sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning de plannen verder uiteen.

Meer dan 60 jaar geleden rezen de wijk ‘Nieuw Kortrijk’ en haar 247 stadshuizen op. Het stedenbouwkundige model van de wijk verwijst naar het gekende tuinwijkconcept, maar het ontbrak de buurt aan de typische collectieve voorzieningen en groene buitenruimten. Van de oorspronkelijke 247 huizen zijn er op vandaag nog 178 in het bezit van Goedkope Woning, een van de Kortrijkse sociale huisvestingsmaatschappijen.

Ambiance in de wijk

De wijk krijgt vanaf het najaar van 2017 een grondige opwaardering. Goedkope Woning gaat daarvoor in zee met Abscis Architecten en Sileghem & Partners. Het masterplan, met een duidelijke visie op de toekomst van de woonwijk, moet nieuwe ontwikkelingen sturen en stimuleren. “Nieuw Kortrijk wordt een duurzame wijk met een aangepast woonaanbod“, stelt Goedkope Woning. “De woningen zijn bijna-energie-neutraal, door onder meer een betere oriëntatie, het groeperen en het gebruikmaken van optimale technische installaties.”

“Door te werken in fases kunnen we voldoende rekening houden met de tijdelijke verhuis van bewoners”

Naast het duurzame aspect voorziet men ook een zogenaamd ‘blauw-groen-netwerk’. “Naast het functionele speelt dat groene karakter van de wijk ook een belangrijke sociaal-maatschappelijke en ecologische rol. Door verantwoord om te gaan met regenwater en de attractiviteit en belevingswaarde van de omgeving te verhogen, brengen we mensen in een gezondere en aangename omgeving bij elkaar. De speelruimte, het groen en de collectieve tuintjes zorgen voor een divers beeld en een leuke ambiance in de wijk.”

Eerste fase nog dit jaar, fase twee na 2019

Qua inrichting van de straten wordt rekening gehouden met de zwakkere weggebruiker. “De straten in de wijk zullen aansluiten worden vernieuwd. Het doorgaand verkeer zal zoveel mogelijk beperkt worden zodat de buurt toegankelijker wordt voor voetgangers en fietsers”, aldus Goedkope Woning.

De opwaardering van Nieuw-Kortrijk gebeurt zoals geweten in verschillende fases. “Dit lijkt ons de meest vlotte manier en zo kunnen we ook voldoende rekening houden met de tijdelijke verhuis van de bewoners.” De bouw van een eerste fase van het grote project start in het najaar van 2017.

“88 woningen zullen worden gesloopt en maken zo plaats voor de nieuwbouw van vier meergezinswoongebouwen – goed voor 77 woongelegenheden, zes ééngezinswoningen en de renovatie van 22 bestaande woningen. Na afloop hiervan – wellicht eind 2019 – beginnen we dan met fase twee.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.