Schepen Delphine Roels: "We hebben met de bewoners van de straat het voorontwerp doorgenomen en het is zeer positief onthaald. De vraag naar meer verkeersveiligheid en een lagere snelheid in de straat kwam van de bewoners zelf en we hebben daar zeker rekening mee gehouden." Op de vraag wat er gebeurt met de vele bom...

Schepen Delphine Roels: "We hebben met de bewoners van de straat het voorontwerp doorgenomen en het is zeer positief onthaald. De vraag naar meer verkeersveiligheid en een lagere snelheid in de straat kwam van de bewoners zelf en we hebben daar zeker rekening mee gehouden." Op de vraag wat er gebeurt met de vele bomen die de straat momenteel rijk is, kon de schepen antwoorden dat alle bomen blijven staan en opgenomen zijn in het ontwerp.In het voorgestelde ontwerp zijn heel wat werken opgenomen. Het wegdek wordt opnieuw geasfalteerd, de greppels worden aangepakt en het voetpad aan de rechterkant, gezien vanuit de Kortrijksestraat wordt heraangelegd terwijl het aan de linkerkant verdwijnt. Er komen parkeerplaatsen waar de parkeerdruk het hoogst is. Ook de openbaren verlichting wordt milieuvriendelijker door gebruik te maken van Led-verlichting.Om de snelheid te temperen worden er drie verkeersremmers aangelegd in de vorm van as-verschuivingen. Alle opritten naar de percelen worden heraangelegd in waterdoorlatend materiaal waardoor er gezorgd wordt voor ontharding en vergroening van de straat. Zo wordt er meer regenwaterinfiltratie in de bodem mogelijk en zet de gemeente in op het aanvullen van grondwaterreserves, wat in tijden van aanhoudende droogte aan belang wint. Het dossier van de straatverlichting voorzien door Fluvius zal aan de gemeenteraad voorgelegd worden in september.De werken worden geraamd op 502.970,55 euro incl. BTW en in september zal een aannemer aangesteld worden. De werken zijn voorzien voor uitvoering in het najaar 2019 - voorjaar 2020.(GST)