Voor de herinrichting van de Pittemstraat en omgeving met...

Voor de herinrichting van de Pittemstraat en omgeving met de aanleg van een fietspad en een gescheiden rioleringssysteem werden door de leden van de gemeenteraad het bestek en de plannen ten bedrage van 4.684.522,40 euro, inclusief BTW, met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. (LB)