"Met een zestal jongere bewoners van onze wijk organiseren we sinds drie jaar een burenfeest rond de Dag van de Buren", steekt Nathalie Delmotte van wal. "We merkten immers dat vele, vaak dichte buren, elkaar nauwelijks kenden en via dat feest wilden we daar een mouw aan passen. Dat iedereen dat een goed idee vond, mag blijken uit de grote opkomst de voorbije drie jaar. Een positief gevolg van het feit dat de bewoners elkaar beter leren kennen, is dat ook de sociale controle toeneemt. Wanneer je iets verdachts ziet bij iemand die je goed kent, ga je van nature meer inspanningen doen om dat te signaleren. Blijft echter vaak het probleem dat je letterlijk de deur uit moet om iets te melden."
...

"Met een zestal jongere bewoners van onze wijk organiseren we sinds drie jaar een burenfeest rond de Dag van de Buren", steekt Nathalie Delmotte van wal. "We merkten immers dat vele, vaak dichte buren, elkaar nauwelijks kenden en via dat feest wilden we daar een mouw aan passen. Dat iedereen dat een goed idee vond, mag blijken uit de grote opkomst de voorbije drie jaar. Een positief gevolg van het feit dat de bewoners elkaar beter leren kennen, is dat ook de sociale controle toeneemt. Wanneer je iets verdachts ziet bij iemand die je goed kent, ga je van nature meer inspanningen doen om dat te signaleren. Blijft echter vaak het probleem dat je letterlijk de deur uit moet om iets te melden.""Toen mijn man Stijn en ik vorig jaar gingen fietsen in de streek rond Maaseik zagen we hier en daar bordjes hangen met de melding WhatsApp Buurtpreventie. We waren wel wat nieuwsgierig naar wat dat nu precies was en vroegen wat meer uitleg. Het bleek een modernere versie te zijn van het 'buurtinformatienetwerk' dat we hier ook al kennen en toepassen. Het principe is eigenlijk vrij eenvoudig. Iedereen van een wijk of buurt geeft zijn gsm-nummer door, die worden gecentraliseerd door één verantwoordelijke, die er een WhatsApp-groep mee aanmaakt. Wanneer iemand iets verdachts opmerkt, laat hij of zij dat meteen weten via WhatsApp en zo kan iedereen die thuis of in de buurt is meteen mee een oogje in het zeil houden. De enige voorwaarde is uiteraard dat je over een smartphone beschikt. Die geraken steeds meer in gebruik, zelfs bij oudere mensen.""Toen we dat allemaal hoorden, dachten we allebei meteen dat dit ook wel iets goeds zou zijn voor onze wijk. We bespraken het met anderen van de werkgroep en zij waren ook meteen enthousiast. Zo werd besloten om er werk van te maken. We hebben tijdens het voorbije buurtfeest op vrijdagavond 31 mei een lijst laten rondgaan, waarop iedere geïnteresseerde zijn of haar gsm-nummer kon noteren. Al snel bleek niet alleen wij dat een goed idee vonden, want uiteindelijk hebben meer dan 30 gezinnen hun gegevens doorgegeven en zijn zo tot de WhatsApp-groep toegetreden. Onze wijk telt wel wat oudere mensen, maar ze verzekerden ons dat hun kinderen of kleinkinderen de nodige instellingen wel gingen doen.""Het eerste doel van de groep is uiteraard om verdachte zaken te signaleren of na te gaan of iemand iets verdachts gezien heeft. Wijzelf wonen bijvoorbeeld aan het eind van een doodlopende straat. De voorbije jaren is er al driemaal iemand gewoon rechtdoor gereden en in onze voortuin tot stilstand gekomen, zonder dat we weten wie het geweest is. Via de WhatsApp-groep is het een koud kunstje om te informeren of iemand iets gezien heeft. Toen we met de werkgroep over de opzet van de groep aan het praten waren, groeide echter al snel het idee om dit initiatief breder te zien dan enkel veiligheid. Hoe vaak gebeurt het immers niet dat je voor één keer een ladder of een bepaald stuk gereedschap nodig hebt? Dat daarom aanschaffen is uiteraard weinig zinvol. De kans is echter groot dat een van de buren deze zaken wel heeft en ze wel eens wil uitlenen. We hebben besloten de WhatsApp-groep ook voor deze zaken open te stellen.""Ook wanneer iemand een beetje hulp nodig heeft of onverwacht een babysit zoekt, kan dat via de groep gemeld worden zodat, wie dat wil, een handje kan komen toesteken. Het beheer blijft echter gereserveerd voor de werkgroep, want we willen uiteraard vermijden dat er een wildgroei ontstaat en erover waken dat de groep gereserveerd blijft voor praktische zaken."(Jan Goossens)