Pittemse Vrije Basisschool klaar om de kinderen optimaal te verwelkomen

Op maandag 18 mei gaat ook de Pittemse Vrije Basisschool ‘Pit Groeischool’ open voor het eerste, tweede en zesde leerjaar. Wij bekeken met directeur Kristien Goedgebuer welke maatregelen genomen werden en in hoeverre de school klaar is om de lessen weer veilig op te starten.”

V.l.n.r. directeur Kristien Goedgebuer en poetsvrouwen Linda Van Maele en Katrien Hoornaert. © (foto Jan)

“Laat mij beginnen met te benadrukken dat de veiligheid van de kinderen en het personeel de absolute prioriteit heeft en dat alles in functie hiervan staat”, beklemtoont directeur Kristien Goedgebuer. “Het spreekt voor zich dat de geplande heropstart heel wat aanpassingen vraagt qua personeel en logistiek. Zo zullen wij vanaf maandag op drie locaties actief zijn. Ons schoolgebouw zal gebruikt worden voor de lessen en de noodopvang van de kinderen van het eerste, tweede en zesde leerjaar. Wat de kleuters betreft, nemen we onze intrek in de buitenschoolse kinderopvang van Ferm en de lokalen in het gebouw van De Fontein. De noodopvang van de kinderen uit het derde tot vijfde leerjaar tenslotte zal gebeuren in de jeugdlokalen in de Egemstraat. Deze spreiding was nodig omdat wij in de school niet voldoende ruimte hebben om te voldoen aan de regels rond het aantal kinderen in één contactbubbel.”

Contactbubbels

“De regels van de overheid zijn op dit vlak heel strikt. Er mogen maximaal tien kinderen in één bubbel zitten en de kinderen dienen ook de hele dag in deze bubbel te blijven. Concreet betekent dit dat in een klas enkel deze tien leerlingen aanwezig mogen zijn, dat de kinderen ook in de klas zullen eten en dat ze ook op de speelplaats binnen dezelfde bubbel moeten blijven. Om dit te kunnen garanderen hebben we met nadars de speelplaats ingedeeld in vakken. De kinderen uit de drie leerjaren zullen twee volledige dagen les krijgen en zijn hiervoor in een A-groep en een B-groep ingedeeld. Ook wat de hygiëne betreft hebben we tal van maatregelen genomen. Zo zullen de kinderen minimum negen maal per dag hun handen moeten wassen en zullen de leerkrachten de hele dag een mondmasker dragen. Alles in het lokaal zal tweemaal per dag ontsmet worden en alle lokalen worden dagelijks gepoetst. Omdat dit ook op de twee andere locaties moet gebeuren, zijn we genoodzaakt om hiervoor een externe poetsfirma onder de arm te nemen. Er zal ook voorzien worden in voldoende ontsmettingsmiddelen, drie afzonderlijke ingangen, bewegwijzering en affiches. Ik voorzie ook per kind een kindvriendelijk boekje, zodat de kinderen een houvast hebben.”

Voor- en naschoolse opvang

“Helaas kunnen we op dit moment geen voor- en naschoolse opvang voorzien. Ik heb gewoon te weinig personeel en vermits externe personen de school absoluut niet mogen betreden, kunnen we ook geen beroep doen op vrijwilligers. Ik was al te rade gegaan bij de gemeente, maar deze gaf aan dat ook zij dit niet kunnen organiseren. Wanneer we dit alles bekijken is het uiteraard een hele opgave, maar met de gemotiveerde hulp van onze leerkrachten en het ander personeel ben ik er zeker van dat we klaar zullen zijn om de kinderen op een optimale manier te ontvangen.” (JG)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.