Pittemse bewoners praten mee over de toekomst

De gemeente Pittem wil, met de opmaak van het volgende meerjarenplan in het vooruitzicht, inzetten op inspraak voor de burgers. Tegen die achtergrond werden op donderdagavond 16 mei in de zaal Broeders Maristen gesprekstafels georganiseerd.

© (Foto JG)

Bij de opmaak van een nieuw meerjarenplan wil de gemeente de burgers nadrukkelijk betrekken bij het speuren naar aandachtspunten. De voorbije maanden werden 1.400 Pittem- en Egemnaren via een enquête bevraagd en tegen dezelfde achtergrond werd op donderdagavond 16 mei een avond met gesprekstafels georganiseerd. Om en bij de 35 mensen waren op de afspraak. De avond werd begonnen met een korte samenvatting van wat uit de enquête naar voor gekomen is. Zo hoorden we onder andere dat de bevraagden op de vraag of ze zich goed voelden in Pittem gemiddeld een 7,8 op 10 als score gaven. We vernamen ook dat 53 % van de inwoners tegen een eventuele fusie met een buurgemeente is en dat, indien dit toch nodig zou zijn, Ardooie bij 35 % de voorkeur geniet. Opmerkelijk was wel dat 40 % van de burgers geen nood hebben aan inspraak en dat bij de prioriteiten voor de gemeente naar de toekomst toe waterbeheersing maar ongeveer op een tiende plaats kwam.

Bij de tafelgesprekken werden de aanwezigen over vijf tafels verdeeld, waarbij aan elke tafel twee thema’s besproken werden. Wij bezochten een aantal tafels en hoorden dat communicatie en informatie zeer belangrijk zijn en op diverse vlakken nog beter kunnen. We noteerden ook dat wat wonen betreft er bezorgdheid is dat de gemeente, met een toevloed aan appartementen, te veel verstedelijkt zou worden. Wat veiligheid en mobiliteit betreft staan veilige en betere fietspaden prominent bovenaan, maar het weren van zwaar verkeer uit de dorpskern en het beter controleren van de zone 30 volgden op korte afstand. Op het vlak van milieu en klimaat werd aangegeven dat de gemeente hier als voorbeeld dient te fungeren en dat, via het meer fietsvriendelijk maken van de gemeente, de auto op dit vlak wat zou kunnen geweerd worden. Op het sociaal vlak tenslotte kwam meer aandacht voor minderbedeelden en eenzamen nadrukkelijk op de voorgrond, met die bedenking dat pasklare oplossingen hier helaas niet voor het grijpen liggen.

(JG)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.