"Voor het allereerste begin van de quiz moeten we terug naar 1994, toen Chris Van Maele en ikzelf het plan opvatten om een quiz te organiseren", steekt Bart Bonte van wal. "Dat was nog de tijd van de overheadprojector en de geschreven slides en dus veel werk. Te veel voor twee man, bleek al snel en in 1999 zijn we er dan ook mee gestopt. In 2009 werd binnen het comité het idee geopperd om de quiz opnieuw te organiseren. Aangezien de basis aan medewerkers toen een stuk breder was, vond op 26 oktober 2009 dan de eerste versie van de interverenigingenquiz 'De Elfde Vraag' plaats in cc Het...

"Voor het allereerste begin van de quiz moeten we terug naar 1994, toen Chris Van Maele en ikzelf het plan opvatten om een quiz te organiseren", steekt Bart Bonte van wal. "Dat was nog de tijd van de overheadprojector en de geschreven slides en dus veel werk. Te veel voor twee man, bleek al snel en in 1999 zijn we er dan ook mee gestopt. In 2009 werd binnen het comité het idee geopperd om de quiz opnieuw te organiseren. Aangezien de basis aan medewerkers toen een stuk breder was, vond op 26 oktober 2009 dan de eerste versie van de interverenigingenquiz 'De Elfde Vraag' plaats in cc Het Buurthuis. We hadden toen 18 deelnemende ploegen, een aantal dat in de loop der jaren bleef stijgen. Sinds 2014 zijn we uitgeweken naar de zaal De Fontein, die groter is dan Het Buurthuis, zodat we op vandaag maximum 33 ploegen kunnen laten meespelen.""Ik denk dat het succes van onze quiz voor een groot deel ligt in de lokale verbondenheid", gaat Dries Lust verder. "Om te beginnen moeten drie van de vier deelnemers per ploeg Pittem- of Egemnaren zijn of lid van een lokale vereniging, waardoor quizploegen van buiten de gemeentegrenzen uitgesloten worden. Daarnaast proberen we in elke vragenronde ook een of meerdere vragen te steken die een link met Pittem of Egem hebben. Een tweede reden voor de populariteit is dat het publiek letterlijk kan meespelen. Iedere supporter of sympathisant krijgt een formulier waarop ze hun antwoorden kunnen invullen en zo hun eigen score kunnen berekenen. Tenslotte speelt de gemoedelijke sfeer zeker een rol. We proberen bewust de avond luchtig te houden, zodat het een ontspannen avond wordt voor deelnemers en publiek. De presentatoren spelen daar uiteraard een grote rol in. Steven De Jaeghere en Sam Storme hebben dit met veel enthousiasme gedaan en sinds een paar jaar kwijt Marc Ballekens zich met verve van deze taak." "De naam van de quiz is uiteraard niet zomaar gekozen", vervolgt Piet Verstraete. "De quiz telt tien ronden over uiteenlopende onderwerpen en iedere ronde wordt afgesloten met een elfde vraag die te maken heeft met de derde wereld, ontwikkelingssamenwerking, milieu of klimaat."Met het zoeken naar de vragen starten ze al in april. "Eerst leggen we de tien thema's vast en dan wordt een online document aangemaakt. Wie gedurende de volgende maanden een goede vraag of een idee heeft, zet die er op en we komen dan regelmatig samen om zo tot de tien definitieve vragen te komen. Het criterium is dat ze niet te gemakkelijk en niet te moeilijk mogen zijn. We testen de vragen zelf uit en wanneer iemand van ons het antwoord weet, is de vraag bruikbaar. Zo komen we uiteindelijk tot de definitieve 110 vragen die in de quiz gebruikt worden. De winnende ploeg mag een jaar lang de wisselbeker mee naar huis nemen. Voor elke ploeg is er een prijs voorzien, zodat niemand met lege handen naar huis gaat." (JG)