De mugdienst wordt vanaf 12 juni vervangen door een PIT of Paramedisch Interventieteam. "Na wekenlang onderhandelen heeft de provinciale commissie nu positief advies gegeven om in Blankenberge een PIT-project op te starten en de spoedafdeling campus Blankenberge opnieuw open te stellen voor PIT en ambulances", laat burgemeester Ivan De Clerck weten.
...

De mugdienst wordt vanaf 12 juni vervangen door een PIT of Paramedisch Interventieteam. "Na wekenlang onderhandelen heeft de provinciale commissie nu positief advies gegeven om in Blankenberge een PIT-project op te starten en de spoedafdeling campus Blankenberge opnieuw open te stellen voor PIT en ambulances", laat burgemeester Ivan De Clerck weten. De PIT, die bestaat uit een ambulancier en verpleegkundige en 24/24 en 7/7 beschikbaar zal zijn, zal overdag upgraden naar een PIT+. "Wat betekent dat dan ook een spoedarts zal aanwezig zijn. Daarmee kunnen we een dringende medische hulpverlening aanbieden die minstens evenwaardig is in vergelijking met vroeger. Daarenboven heeft de brandweerzone een aanvraag ingediend om een derde ambulance in te schakelen. We hebben dus van de nood zelfs een deugd gemaakt om onze diensten verder te optimaliseren", klinkt het. De praktische uitwerking van het PIT-project wordt door AZ Zeno en Brandweerzone 1 in onderling overleg gevoerd. Het gaat voorlopig om een proefperiode van drie maanden. "Waarom we na het plotse wegvallen van de mug niet uitgebreider communiceerden? Voor de slaagkansen van de gevraagde uitzondering - volgens de letter van de huidige regelgeving na het in werking treden van het zorgstrategisch plan in 2011 en de nieuwe plannen van de hogere overheid mocht en kan AZ Zeno Blankenberge niet meer beschikken over een gespecialiseerde spoed en mug - was het van cruciaal belang om de sereniteit en discretie te bewaren. Extra commotie zou juist averechts gewerkt hebben. Ook al hoorde ik veel miscommunicatie en leugens, waren er pogingen tot politiek opportunisme en mocht ik herhaaldelijk moddergegooi ondergaan, in het belang van het eindresultaat en uit respect voor alle instanties heb ik de tanden bewust stijf op elkaar gehouden", aldus nog burgemeester De Clerck, die de voorbije weken herhaaldelijk aangaf dat hij het achterste van zijn tong niet kon of mocht laten zien. Hij wil daarom ook nog reageren op een andere veelgehoorde vraag. "Hoe het komt dat we het verdwijnen van de mug niet hadden zien aankomen? Aanvragen en erkenningen gebeuren tussen de ziekenhuizen, de provinciale commissie en de hogere overheid. Als stad heeft men hier dus niet altijd een duidelijk zicht op. Sinds 2007 werden wel gesprekken gevoerd tussen enerzijds AZ Zeno en stad Blankenberge en anderzijds de respectievelijke bevoegde ministers en hun kabinetten om een uitzondering te bekomen omwille van de toeristische verviervoudiging van onze bevolking en het feit dat we met een oudere bevolking zitten, en ook veel kwetsbare gezinnen hebben", klinkt het."Het gevoel dat de hogere overheid ons daarin volgde, was steeds sterk aanwezig en de vervanging van de mug door een PIT was van meet af aan wel een optie. Gedurende de werken aan de nieuwe campus in Knokke-Heist werd er sowieso al een overgangsmaatregel toegestaan voor Blankenberge.""Het stadsbestuur is dus steeds van mening geweest dat alle regelingen genomen waren en dat de mug operationeel kon zijn tot een signaal werd gegeven dat AZ Zeno het PIT-project moest opstarten. Eén week voor de bewuste Goede Vrijdag zat ik trouwens nog met Zeno en Brandweerzone 1 samen om de praktische afspraken te maken omtrent de overgangsfase. Tot het bericht als donderslag bij heldere hemel kwam dat spoed én mug onmiddellijk moesten stoppen. Niemand had dit dus zien aankomen, we waren allemaal overtuigd dat we safe zaten."Of het gezien die 'toeristische verviervoudiging', niet evident is dat Blankenberge een spoed en een MUG of PIT-werking heeft? "Ja, maar toch zijn we verwend. Vergeet niet dat veel steden en gemeenten nog nooit dergelijke dienstverlening hebben gehad. Sommigen zijn zelfs afhankelijk van Blankenberge. Ik denk aan Zuienkerke, De Haan en niet in het minst Zeebrugge en de Zeebrugse haven. Al deze aspecten hebben wellicht ook meegespeeld in de besluitvorming", besluit De Clerck.(WK)