Pilootproject vaccinaties in seniorie De Groene Akkerbeek in Eernegem

EERNEGEM / Initiatief inenting tegen Griep / Luc Haelemeersch en Liesbeth Moortgat (projectcoordinator SIBE (foto Coghe) © Foto Coghe
Redactie KW

Op donderdag 12 november ging in de seniorie De Groene Akkerbeek op het Stationsplein een pilootproject voor vaccinaties van start. Het project wil vaccinaties op een beter gestructureerde manier en efficiënter aanpakken.

Men gebruikt voor het pilootproject het griepvaccin om de effectiviteit van de nieuwe werkmethode aan te tonen. Iets wat zonder enige twijfel nuttig zal blijken met het coronavaccin in het vooruitzicht. Eernegem heeft met dit pilootproject een primeur in West-Vlaanderen beet. Verpleger Luc Haelemeersch uit Eernegem is een van de initiatiefnemers.

“Door de huidige coronapandemie staan we de komende winter voor belangrijke uitdagingen”, weet Luc Haelemeersch. “Een hiervan is de seizoensgriep zoveel mogelijk proberen in te dijken.”

“Grote aantallen mensen vaccineren in kleine dokterspraktijken is niet evident. Dokters hebben de kunde en vaardigheden om vaccinaties tot een goed einde te brengen. Maar je moet weten dat de gemiddelde huisartsenpraktijk al snel 200 patiënten heeft die zich ambulant laten vaccineren. Daarenboven voorziet de wetgeving dat iedere patiënt 15 minuten moet nablijven om eventuele reacties op te volgen.”

Samenwerkingsproject

“Er moet dus niet alleen op het vlak van materiaal, denk maar aan persoonlijk beschermingsmateriaal van het verplegend personeel of arts bijzondere aandacht besteed worden, er moet ook altijd voldoende afstand bewaard worden. Het is dus makkelijk te begrijpen dat in een doorsnee dokterspraktijk er weinig of geen plaats is om een grootschalige vaccinatie volgens de regels te laten verlopen.”

“We rekenden uit dat om op een verantwoorde manier 200 patiënten te vaccineren, dit al snel 50 werkuren vergt. Je mag daarbij niet vergeten dat in een artsenpraktijk al de andere behandelingen gewoon doorgaan. Dit betekent dat het enkele weken zou duren vooraleer de huisarts al zijn patiënten zou kunnen inenten. Een zeer zware belasting dus voor huisartsen naast de piekdruk van covid-19.”

“Daarom hebben we dit uniek samenwerkingsproject in het leven geroepen waarbij op een georganiseerde manier griepvaccinaties plaatsvinden. Dit project kwam tot stand door een goede verstandhouding tussen de partners van SIBE (Samen Is Beter, het federaal chronic care project), Altrio thuisverpleging (onafhankelijke Vlaamse organisatie voor zelfstandig thuisverpleegkundigen) en de eerstelijnszone Houtland en Polder. De Seniorie de Groene Akkerbeek stelde haar infrastructuur op het stationsplein ter beschikking voor het uitvoeren van de vaccinaties.”

De coördinerende artsen leiden er alles in goede banen. Ze worden voor de praktische uitvoering ondersteund door twee Altrio thuisverpleegkundigen en Cathy van de seniorie die instaat voor het onthaal.

12 patiënten per uur

Om dit proefproject organisatorisch volledig volgens de coronamaatregelen te laten verlopen, zijn er acht ruimtes voorzien zodat de vaccinatieflow volledig coronaveilig kan gebeuren. Zo wordt voorzien in een onthaal, twee wachtruimtes, twee praktijkruimtes voor artsen en twee voor verpleegkundigen, aangevuld met een grote wachtruimte waar mensen op voldoende afstand van elkaar 15 minuten kunnen wachten met een flesje water alvorens weer te vertrekken.

“Met dit initiatief zijn we een van de eersten in West-Vlaanderen en misschien ook in België”

“Ieder duo arts/verpleegkundige kan op die manier per uur 12 patiënten veilig vaccineren. Aangezien men werkt met twee artsen en twee verpleegkundigen worden dus per uur 24 patiënten gevaccineerd, wat neerkomt op een totale doorlooptijd van 9 uur om 200 patiënten een griepvaccin toe te dienen. Een groot verschil in efficiëntie en tijdswinst voor alle betrokkenen. Met dit initiatief zijn we een van de eersten in West-Vlaanderen en misschien ook wel in België”, legt Luc Haelemeersch uit.

Interesse om dit ook binnen jouw organisatie, huisartsenpraktijk te realiseren? Voor alle vragen over onder andere de vaccinatieflow of inschakelen van verpleegkundigen voor het vaccineren kan je terecht bij Luc Haelemeersch: 0475 55 91 75; luc.haelemeersch@altrio.be. Voor andere vragen kan je terecht bij Liesbeth Moortgat liesbeth@samenisbeter.be. (RI)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.