"Ik ben afgestudeerd aan de politieschool en behaalde mijn basisopleiding van politie-inspecteur", vertelt Pieterjan Verbeke (22). "Via de aspirantenmobiliteit liet ik mijn keuze naar latere tewerkstelling duidelijk blijken. Het hoofddoel van de aspirantenmobiliteit is om openstaande vacatures in te vullen. Ik koos ervoor om aan de slag te gaan bij de interventiedie...

"Ik ben afgestudeerd aan de politieschool en behaalde mijn basisopleiding van politie-inspecteur", vertelt Pieterjan Verbeke (22). "Via de aspirantenmobiliteit liet ik mijn keuze naar latere tewerkstelling duidelijk blijken. Het hoofddoel van de aspirantenmobiliteit is om openstaande vacatures in te vullen. Ik koos ervoor om aan de slag te gaan bij de interventiediensten. Daarover werd van hogerhand echter anders beslist. Ik ben sinds 1 juni benoemd als wijkagent in de gemeente Zwevezele. Als we op de kaart kijken dan is het bovenste deel van de gemeente mijn grondgebied geworden. Daarnaast werk ik deels mee bij de interventie bij de politiezone Tielt.""Mijn taken zijn heel gevarieerd en het hoofddoel is nauwe contacten onderhouden met bewoners in de wijk. Als wijkagent ben ik een schakel tussen de wijk enerzijds en de politie anderzijds. Het is dan ook heel belangrijk dat je dicht bij de mensen staat. Ik ben hun aanspreekpunt bij problemen en luisteren naar wat de bewoner te zeggen heeft, is noodzakelijk. Samen kunnen we naar oplossingen zoeken. Eventueel wordt die ene persoon doorverwezen voor professionele hulp, want soms hebben bepaalde personen extra zorg nodig. Als agent vertel ik hen de nodige informatie en maak hen eventueel attent op hun fouten. Bemiddelen bij burenruzies hoort ook bij de taken."Hij staat altijd paraat bij oproepen die minder dringend zijn. "Het kan heel goed zijn dat de interventiedienst mij inschakelt om een buurtonderzoek in mijn grondgebied te laten uitvoeren. Bijstand verlenen bij een verkeersactie kan ook. Via deze job zal ik zeker de nodige ervaring opdoen. Toekomstgericht wil ik mijn job als politieagent goed uitwerken. Ik hoop dat ik geregeld bij de interventiedienst mag bijspringen en als ik droom in de verre toekomst, dan hoop ik op een functie als hoofdinspecteur." (NS)