Met Wereldautismedag wil men de aandacht vestigen op mensen met een autismespectrumstoornis en hun rol in de maatschappij. Vlaanderen zet door middel van het M-decreet uit 2015 in op inclusief onderwijs. Ook jeugdbewegingen worden gestimuleerd om meer mensen met een beperking op te nemen in de 'gewone' werking. Pieter Verhalle maakte als KSA-leider zelf mee hoe het is om om te gaan met een lid met een autismespectrumstoornis in de groep.
...