Op de hippodroom en in het Sport.Vlaanderen-centrum zijn er veel hippische evenementen van verschillende organisatoren. "Het is voor het stadsbestuur niet ...

Op de hippodroom en in het Sport.Vlaanderen-centrum zijn er veel hippische evenementen van verschillende organisatoren. "Het is voor het stadsbestuur niet altijd evident om een overzicht te houden. De paardensportcoördinator moet het stadsbestuur hierin ondersteunen. Dat kan onder andere door het optimaliseren van de communicatie tussen de evenementen onderling, de stad en de instanties aan wie ze bepaalde toestemmingen moeten vragen", klinkt het bij stad Waregem. In eerste instantie zal Pieter Dejager de bestaande situatie analyseren en een toekomstvisie voorstellen.De paardensportcoördinator is voorlopig aangesteld voor zes maanden, telkens één dag per week. Er is een maandelijks overleg voorzien met schepen van sport en de diensthoofden sport en publieke relaties.