"Het eerste waar ik nu mee bezig ben is eigenlijk een inventaris van alles wat er in de loop van een jaar of van een seizoen gebeurt op en rond de hippodroom", licht Pieter Dejager toe. "Ik bezoek alle betrokken partijen, praat met ze, overloop samen waarmee ze bezig zijn en wat ze willen. Dan gaat het al lang niet meer alleen over Waregem Koerse of over de draf. Intussen is daar heel wat aan toegevoegd. Dan valt het zeker ook te begrijpen dat zowel de burgemeester als de schepen van Sport, die heel veel andere taken te vervullen hebben, wat graag een beroep doen op iemand die zelf vertrouwd is met het hippische milieu."
...