"Het eerste waar ik nu mee bezig ben is eigenlijk een inventaris van alles wat er in de loop van een jaar of van een seizoen gebeurt op en rond de hippodroom", licht Pieter Dejager toe. "Ik bezoek alle betrokken partijen, praat met ze, overloop samen waarmee ze bezig zijn en wat ze willen. Dan gaat het al lang niet meer alleen over Waregem Koerse of over de draf. Intussen is daar heel wat aan toegevoegd. Dan valt het zeker ook te begrijpen dat zowel de burgemeester als de schepen van Sport, die heel veel andere taken te vervullen hebben, wat graag een beroep doen op iemand die zelf vertrouwd is met het hippische milieu."
...

"Het eerste waar ik nu mee bezig ben is eigenlijk een inventaris van alles wat er in de loop van een jaar of van een seizoen gebeurt op en rond de hippodroom", licht Pieter Dejager toe. "Ik bezoek alle betrokken partijen, praat met ze, overloop samen waarmee ze bezig zijn en wat ze willen. Dan gaat het al lang niet meer alleen over Waregem Koerse of over de draf. Intussen is daar heel wat aan toegevoegd. Dan valt het zeker ook te begrijpen dat zowel de burgemeester als de schepen van Sport, die heel veel andere taken te vervullen hebben, wat graag een beroep doen op iemand die zelf vertrouwd is met het hippische milieu." Het klinkt wel logisch en heeft ook alles te maken met de vele evenementen die er nu toch al enkele jaren plaatsvinden op en rond de hippodroom in de Holstraat. In de toekomst wordt het allicht nog veel meer. Om dat allemaal vlot te laten verlopen en afspraken te hebben met alle betrokken partijen, is Pieter Dejager nu al aan het werk. De stad stelde hem voorlopig aan voor een periode van zes maanden, telkens voor één dag per week. Daarnaast is er maandelijks overleg met de schepen van Sport en met de diensthoofden Sport & Publieke Relaties.Vertrouwd met de paardensport en alles wat daarbij hoort is Pieter Dejager heel zeker. Zelf was hij tot een half jaar als ruiter nog actief in de jumping. Maar doordat hij zich daar hoe langer hoe minder kon op concentreren, heeft hij die discipline nu vaarwel gezegd en richt hij zich samen met vader Johan Dejager volledig op de organisatie van Waregem Horseweek.Dit event bereikte vorig jaar voor de eerste keer op de hippodroom een hoogtepunt met de Internationale Jumping van eind september. Het bracht de wereldtop naar de Holstraat en werd tegelijk een serieuze publiekstrekker."Met die Horse Week ben ik een heel jaar bezig", dixit Pieter Dejager, die in Deerlijk opgroeide en nu in Oost-Vlaanderen woont. "Het is mijn voltijdse hoofdopdracht om daar een grootschalig evenement van te maken. En dat is niet niks: zorgen dat de internationale ruiters het zien zitten om ook dit jaar present te zijn, de opbouw van een groot dorp op het middenplein, de catering, noem maar op. Zoiets vraagt veel tijd en heel veel voorbereiding. Anders gezegd: in een maand tijd krijg je dat allemaal niet klaar. Op dat vlak heb ik - ook dankzij mijn loopbaan in de jumping - al een pak ervaring op zak. Dat kan ik nu allemaal gebruiken voor wat Waregem van mij verlangt."Zijn taak van paardensportcoördinator zegt het helemaal zelf: coördineren. En tegelijk zowel aanspreekpunt zijn voor alles wat er aan activiteiten plaatsvinden als tussenpersoon zijn voor stadsbestuur en derden. Wat hij niet zal doen: zelf een grote kalender samenstellen en uitmaken wie wel wat mag doen en wat niet. Dat hoort er zeker niet bij."Ik moet ervoor zorgen dat iedereen aan bod komt, dat er een eenvormige kalender is waarmee elke betrokken partij tevreden is", aldus Pieter Dejager. "Het gaat over heel veel, omdat er op en rond de hippodroom een pak vernenigingen en organisaties actief zijn. De Waregem Koersemaatschappij, Waregem Draaft, Rijvereniging De Gaverbeek, Sport Vlaanderen, L'Equino, Jumping Vlaanderen en de organisatoren van de jaarlijkse Eventing. Daarnaast ook andere, derde partijen die er iets organiseren. Vergeet nu ook Hippo. Loggia niet waarbij net als voor de andere actoren de grote parkeerruimte aan de gebouwen van primordiaal belang is. Want als er een activiteit wordt georganiseerd -zelfs twee of drie- dan heeft iedereen recht op parkeermogelijkheden voor zijn publiek. Uiteraard ook de Waregem Horseweek met de Internationale Jumping. Daar moet ik als coördinator allemaal rekening mee houden", meent de jongeman."Vandaar dat ik nu met de inventarisatie bezig ben. Ik moet weten wie wat doet en wanneer. En ook wanneer een organisatie dat van plan is. Als je dat allemaal op een rijtje zet, dan stel je zelf vast dat het over vrij veel gaat en dat het stadsbestuur zich daar vanaf nu in eerste instantie niet meer moet van aantrekken. Dat is de taak van de coördinator."Even belangrijk voor de inventarislijst, is het aanbod van infrastructuur, van wat er allemaal voor handen is aan ruimte voor alle hippische noden. Tot pakweg een kwarteeuw geleden was dat allemaal vrij duidelijk: je had de draf en je had de Koerse. Maar vanaf 2000 ging het in sneltreinvaart. Over de verschillende legislaturen heen werd er enorm geïnvesteerd in, op en rond de site waar jaarlijkse de wereldberoemde Sprong over de Gaverbeek een stevige blikvanger is. Kwamen er allemaal bij: een nieuw hippodroomgebouw, de aankoop plus toekomstige uitbouw van de site Deraedt in de Felix Verhaeghestraat, die aansluit op de renbaan en waar drie weken geleden een tachtigtal nieuwe stallingen werden geopend. Een professioneel (oefen)terrein voor de jumping en de voortdurende opvolging van de renbaan. En niet te vergeten: de vrijwel dagelijkse trainingen, met bijvoorbeeld dravers die hun paarden voor de wekelijkse rennen voorbereiden."Alle investeringen hebben ervoor gezorgd dat de totale infrastructuur van de Waregemse hippodroom top is", meent Pieter. "Dat is dan ook de reden waarom er nu al zoveel activiteiten jaarlijks op de kalender staan. En in de toekomst zal dat zeker niet verminderen. Waregem is echt een stad in galop."En dan zijn er nog de issues veiligheid, mobiliteit en materiaal. Als er veel evenementen zijn op de hippodroom, dan vragen die ook telkens een soort van veiligheidsboek conform de verplichtingen, regels en decreten."Voor elk heb je een volledig dossier over veiligheid nodig. Daarom is het interessant er voor iedere betrokken partij een gestandaardiseerde versie van te maken", aldus Pieter Dejager. "Je kan die standaard gebruiken voor elke activiteit waarbij je rekening moet houden met de specifieke vereisten. Dat is ook een van mijn opdrachten. Uiteindelijk komt het erop neer dat je het iedereen uit liefde voor de paardensport hier comfortabel hoort te maken door alle zaken zo efficiënt mogelijk te laten verlopen."Hoewel het stadsbestuur nog helemaal niets beslist heeft, zou het voor de nieuwe sportcoördinator wenselijk zijn dat hij over een eigen kantoorruimte beschikt, een plek waar hij met organisaties en verenigingen kan afspreken. Waregem beschikt daartoe over een grote mogelijkheid: de gebouwen op site Deraedt, waarvan een deel beschermd is. Zo kan er in het woongedeelte - na restauratie en herinrichting - een permanent secretariaat komen. Eerder was er sprake van dat de Vlaamse Liga Paardensport zich daar zou vestigen voor heel Vlaanderen. Maar het blijft allicht bij een van de vele suggesties.