Pierre Breyne, broer van eregouverneur Paul Breyne, is lang geen onbekende in onze provincie. De charismatische priester volgde in 1988 Dries Favorel op als gedelegeerd bestuurder van het Dienstencentrum GID(t)s met onder meer het MPI Dominiek Savio. Hij bleef er tot twee jaar geleden dat centrum leiden. Vanuit die functie was Pierre Breyne ook ondervoorzitter van de Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen en was hij lid van het bu...

Pierre Breyne, broer van eregouverneur Paul Breyne, is lang geen onbekende in onze provincie. De charismatische priester volgde in 1988 Dries Favorel op als gedelegeerd bestuurder van het Dienstencentrum GID(t)s met onder meer het MPI Dominiek Savio. Hij bleef er tot twee jaar geleden dat centrum leiden. Vanuit die functie was Pierre Breyne ook ondervoorzitter van de Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen en was hij lid van het bureau en van de raad van bestuur van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Mensen met een handicap.Ondernemende priesterTot twee jaar geleden was Pierre Breyne ook provinciaal mentor spiritualiteit van het VKW - het Verbond van Kristelijke Werkgevers - en tot 2015 was hij de nationale mentor van het platform voor ondernemers en managers VKW. In 2013 werd Pierre Breyne aangesteld tot deken van het decanaat Brugge-Oost en werd hij ook moderator van de federatie Assebroek. Hij is ook lid van het Forum van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad, lid van de priesterraad van het bisdom Brugge en lid van de economische raad van het bisdom Brugge. OnderwijsverledenHet onderwijs is geen onbekend terrein voor vicaris Breyne. Na zijn priesterwijding in 1972 was hij eerst studiemeester en godsdienstleraar aan het VTI Assebroek en daarna onderdirecteur van het VTI (de huidige Vrije School Haverlo) in Assebroek. Daarna werd hij vakbegeleider catechese in het vrij buitengewoon secundair onderwijs en pedagogisch coördinator van het vrij buitengewoon onderwijs van het bisdom Brugge.Onderwijsvicaris Pierre Breyne wordt ook lid van de raad van bestuur van het katholiek onderwijs Vlaanderen."In deze functie als onderwijsvicaris hoop ik een bijdrage te kunnen leveren opdat de belangrijke beleidsopties die momenteel in het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en in het bisdom Brugge genomen worden, een goede samenhang vinden in het onderwijsbeleid van het bisdom Brugge", zegt Pierre Breyne.Vorige week raakte bekend dat Filip Debruyne ontslag nam als vicaris. Het ontslag kwam er nadat hij financiële schenkingen die bestemd waren voor het onderwijs, zonder medeweten van de bisschop had belegd, onder meer in vastgoedprojecten.